FAQ til selvstændige

Q

Hvad betyder det at drive virksomhed i et selskab til forskel fra personlig virksomhed?

A

Hvis du driver virksomhed i eget navn (kaldes ofte ”Enkeltmandsvirksomhed”), hæfter du med alt, hvad du ejer - også privat. Hæftelsen er ikke begrænset til dine virksomhedsaktiver.
Hvis du driver virksomhed i et selskab, kan dine kreditorer derimod kun rette krav mod selskabet og dets værdier. Betragt et selskab som en slags forsikring, hvor du har ”forsikret” dine private værdier mod et økonomisk sammenbrud i virksomheden.

Man skal i almindelighed tænke sig meget godt om for ikke at drive virksomhed i selskabsform.

 


Q

Hvilke selskabsformer er de mest almindelige?

A

Der findes typisk tre ”almindelige” selskabformer:

  • IVS (iværksætterselskab)
  • ApS (anpartsselskab)
  • A/S (aktieselskab)

Selskaberne går under fællesbetegnelsen ”Kapitalselskaber”.  Alle har en begrænset hæftelse over for aftaleparter og kreditorer, så en tredjemand kan kun holde sig til selskabets kapital.

Minimumskapitalen for et IVS er 1 kr., ApS 50.000 kr. og A/S 500.000 kr.

Værdier skal være til stede ved stiftelsen af selskabet. Det er oftest det nemmeste blot at indskyde kontanter, men der kan indskydes værdier med de pågældende beløb.

Selskabskapitalen behøver ikke stå stå på en spærret konto, men kan frit anvendes til selskabets drift.

Man skal tænke sig godt om for at vælge et IVS, da det netop kun kræver 1 kr. Af samme årsag har IVS et noget blakket ry.

 


Q

Er det nødvendigt med en forretningsplan?

A

Du bør – også for din egen skyld – udarbejde en forretningsplan, så du ved, hvordan du vil drive din virksomhed. Der er intet til hinder for, at planen er et dynamisk dokument, der bliver taget op til revision hver halve år. Det gør det nemmere at fokusere på de kunder, der vil skabe værdi for din virksomhed.

 


Q

Hvilke forsikringer har jeg brug for?

A

Du bør nøje overveje dit behov for forsikringer – f.eks. ansvarsforsikring - foruden de lovpligtige (f.eks. motorkøretøj, arbejdsskade og erhvervssygdom). Kontakt et forsikringsselskab for at afklare behovet.

Din forsikring på dagpenge i Business Danmarks A-kasse fortsætter uanfægtet. Du bør meddele a-kassen, at du er blevet selvstændig. For udbetaling af dagpenge gælder andre vilkår for selvstændige end for lønmodtagere.    

 


Q

Ansættelse af medarbejdere – hvad skal jeg være opmærksom på?

A

Hvis din virksomhed skal vækste, er det nødvendigt at have medarbejdere. Vær opmærksom på, at en række forhold dermed forandrer din virksomhed, bl.a. at du ikke selv har øje på alt.

En række regler skal overholdes, når du ansætter medarbejdere – f.eks. krav om et ansættelsesbevis og lovpligtige forsikringer. I Business Danmark kan du altid forhøre dig om generelle forhold for ansatte.

 


Q

Er det nødvendigt med et budget – og likviditetsbudget?

A

For din egen skyld bør du udarbejde et budget for din virksomhed, og hermed følger også et likviditetsbudget. Så ved du, om der i nogle perioder kommer til at mangle penge. Det giver dig mulighed for at kontakte dit pengeinstitut i god tid forinden. Det er i almindelighed nemmere at få tilsagn om finansiering nogle måneder før, behovet opstår, end dagen før regningerne skal betales.

 


Q

Skat og moms - hvordan skal jeg forholde mig?

A

Det er ekstremt vigtigt, at du indberetter både skatter og moms rettidigt.

Det er også vigtigt, at du får betalt, hvad du skylder det offentlige. Hvis det i en periode kniber med at få betalt, er SKAT som regel til at snakke om en afdragsordning.

 


Q

Revisor – er det nødvendigt?

A

Når man driver mindre virksomhed, er der ikke lovkrav om revisor. Men en revisor kan assistere dig med alt vedrørende økonomi.  

 


Q

Flere om at drive en virksomhed – hvordan sikrer jeg mig?

A

Når flere personer driver virksomhed sammen, er det en rigtig god ide at gøre det i et kapitalselskab og ikke i et personligt ejet interessentskab (I/S).

I bør oprette en ejeraftale, der regulerer de vigtigste forhold i selskabet. En ejeraftale er ikke noget, man bare kan trække ned fra internettet. Det er et aftaledokument, som er nøje tilpasset din og jeres situation. Ejeraftaler udfærdiges af eksperter i erhvervsforhold, og Business Danmark formidler gerne kontakt.

Hvis du driver virksomhed sammen med en eller flere, bør du kræve, at de opretter en ”ægtepagt” for deres andel af jeres fælles selskab. Det er erfaringsmæssigt en voldsom belastning for en virksomhed, at der skal trækkes midler ud til dækning af krav opstået ved en skilsmisse.