Personlig indkomst

Det fremgår af selvangivelsen, hvad din personlige indkomst er. Oplysningerne om indkomsten får SKAT fra din arbejdsgiver/e. Du bør kontrollere om oplysningerne er korrekte.

Beløbene er inkl. arbejdsmarkedsbidrag. Det gælder både lønindkomst og værdi af frynsegoder som f.eks. fri bil og fri telefon, der også er personlig indkomst. Det er bruttobeløbene, der anføres under personlig indkomst.

Jubilæumsgratialer, fratrædelsesgodtgørelse og hædersgaver er personlig indkomst, men skatten beregnes på en særlig måde.

Fradrag i personlig indkomst

Har du ikke en arbejdsgiverbetalt pensionsordning, kan du fratrække bidrag til privattegnet pension med løbende udbetalinger og ratepension og bidrag til en privattegnet kapitalpension.

For indbetalinger på kapitalpension gælder en beløbsgrænse, der reguleres én gang om året. Beløbsgrænsen er p.t. på 43.100 kr.

I modsætning til de ligningsmæssige fradrag er værdien af fradragene i den personlige indkomst forholdsmæssig høj, da man undgår at betale skat af beløb, som ellers skulle beskattes med den høje marginalskat.

Vær opmærksom på at bidrag til kapitalpension ikke kan fratrækkes ved beregning af topskatten.

Er du sælger og kører for flere arbejdsgivere på én gang, kan omkostningerne til den erhvervsmæssige kørsel fratrækkes enten efter Skatterådets satser eller efter de faktiske udgifter. Fradraget foretages i din personlige indkomst.