Feriepenge

I forbindelse med ophør af dit ansættelsesforhold skal der afregnes feriepenge i henhold til Ferielovens regler. Dette kan ske ved betaling til Feriekonto eller ved udstedelse af et feriekort til dig.

Der beregnes Amb og A-skat af feriepenge, således at det er nettobeløbet (efter skat) som skal betales.  

Hvis du har ferie med løn, skal din arbejdsgiver indberette og indbetale feriepenge senest den sidste dag i fratrædelsesmåneden. 

Feriepenge skal betales af den såkaldte ferieberettigede løn – dvs. den løn, som du har fået udbetalt. Dog beregnes feriepenge ikke af den løn, som man har modtaget fra en arbejdsgiver, som er udbetalt medens man holder ferie, da det er såkaldt ”ferieløn”.

Man får heller ikke feriepenge af det ferietillæg på minimum 1%,  som månedslønnede typisk får udbetalt samtidig med ferien afholdes, eller efter den nye lov to gange årligt i forbindelse med lønudbetalingen i maj og august.  

Der betales også feriepenge af provision, værdi af fri bil og fri tlf., men ikke af pensionsbidrag. Har du ikke afholdt al din ferie inden fratræden, skal de resterende feriepenge svarende til de ikke afholdte dage opgøres og betales på samme vis.

Beregn dine feriepenge her

Hvis dine feriepenge ikke kan betales af din arbejdsgiver er feriepengene sikret hos Lønmodtagernes Garantifond. I givet fald bedes du rette henvendelse til Business Danmark.