Din advokat – din sikkerhed

Brug vores jurister og undgå uheldige sager

Mange sager på jobbet kan undgås med klare aftaler og dialog med arbejdsgiveren. Vi anbefaler derfor, at du bruger vores jurister både før, under og efter ansættelsen.

Før du bliver ansat, tjekker vi din ansættelseskontrakt for fejl og mangler, kunde- og konkurrenceklausuler, provision mv.

Under din ansættelse hjælper vi dig med løn, barsel, feriepenge, arbejdsskader mv.

Efter du er opsagt, tjekker vi, om opsigelsen er sagligt begrundet, og vi sikrer, at du får din løn – også i tilfælde af en konkurs mv.

Er din arbejdsgiver ikke indstillet på at finde en løsning, kan vi gå rettens vej – om nødvendigt helt til Højesteret. Business Danmarks advokater vinder cirka 85 procent af alle førte sager. Du kan trække på juridiske rådgivning og retshjælp i ansættelsesretslige sager opstået efter din indmeldelse.

Opsigelsesregler

Hver måned siger mange op eller bliver opsagt. Vi har lavet en tjekliste med ting, du bør overveje, hvis du får en opsigelse. Du skal blandt andet huske kun at kvittere for modtagelsen af opsigelsen. Hvis du underskriver opsigelsen uden forbehold, står opsigelsen ved magt, og dine eventuelle indsigelser bortfalder. Se hvor langt et opsigelsesvarsel du har i henhold til funktionærloven.

Kontant udbytte

Cirka hvert 10. medlem benytter hvert år Juridisk Service. Det gælder især sager om usaglig opsigelse, uenighed om løn og provision, konkurser og tvister om ansættelseskontrakter og jobklausuler.

Og hvert år får mange medlemmer efterbetalt løn, erstatning for uberettiget fyring eller erstatning i sager om arbejdsskader m.v. I snit henter vores jurister cirka dobbelt så mange penge hjem til medlemmerne i erstatning, som de indbetaler i kontingent.

I Juridisk Service rådgiver advokater, juridiske konsulenter og en socialrådgiver medlemmerne om ansættelsesret, arbejdsskader og andre forhold i jobbet.

Business Danmarks jurister har fokus på dit individuelle ansættelsesforhold og har mange års erfaring med de specielle forhold inden for salg, marketing og rådgivning, f.eks. kunde- og konkurrenceklausuler, bonus, provision og markedsføringsloven.