Regler

De anbefalinger, du afleverer med navn og telefonnummer, ringes op af en fra Business Danmark som fortæller din anbefaling om de ydelser og fordele, de får adgang til, hvis de vælger at melde sig ind i Business Danmark.

  • Anbefaleren skal være medlem af Business Danmark
  • Du kan kun anbefale studentermedlemmer der studerer indenfor salg- og/eller marketing
    - F.eks. Handelsøkonom, markedsføringsøkonom, HA etc.
  • Business Danmark forbeholder sig ret til selv at vurdere hvilke uddannelser der kan godkendes til kampagnen.
  • Der uddeles ikke præmier, hvis et anbefalet medlem har været medlem af Business Danmark eller Business Danmarks A-kasse i de seneste tolv måneder – regnet fra det tidspunkt en anbefaling indleveres.
  • Du må aflevere 3 anbefalinger pr. kampagne. Alle, som interesserer sig for salg og marketing, kan blive medlem af Business Danmark.
  • Det anbefalede medlem skal være en nyt medlem i Business Danmark - vedkommende må altså ikke være medlem på forhånd af enten fagforeningen eller a-kassen
  • En anbefaling foregår efter først til mølle-princippet. Hvis flere medlemmer anbefaler den samme person, krediteres det første medlem derfor for anbefalingen. Den anbefalede beslutter dog selv, om indmeldelsen skal gennemføres.

Business Danmark forbeholder sig ret til at ændre betingelser og vilkår.