Persongrupper

2.1 Medlemmer

Business Danmark registrerer informationer om egne medlemmer (foreningsmedlemmer), indmeldelsesdata for rene a-kassemedlemmer, som Business Danmark indmelder for samarbejdspartneren Min a-kasse og endelig for kombimedlemmer, det vil sige medlemmer som både er medlem af foreningen og a-kassen. Der opbevares medlemsdata for såvel aktive som udmeldte medlemmer. Udmeldte medlemmer slettes i henhold til den vedtagne slettepolitik. Data for rene a-kassemedlemmer opbevares i henhold til indgået databehandleraftale med Min a-kasse.

2.2 Medlemmer med tillidshverv i Business Danmark

Medlemmer som har et tillidshverv i Business Danmark har ud over deres medlemsregistreringer og også persondataregistreringer som muliggør betaling af honorarer og betaling for afholdte ydelser i forbindelse med varetagelse af deres politiske hverv. Denne persongruppe udgøres af medlemmer af hovedbestyrelsen, forretningsudvalget, lokalafdelingsbestyrelser samt medlemmer af politiske udvalg.

2.3 Potentielle medlemmer/besøgende

Business Danmark registrerer persondata om personer som af den ene eller anden årsag kommer i dialog med os, og som kan betragtes som potentielle medlemmer eller personer som har gjort brug af en af vores digitale services eller ydelser eller personer som blot har besøgt vores hjemmeside. Dette kan ske ved:

  • Brug af en digital service på hjemmesiden med udfyldelse af kontaktformular
  • Deltagelse på event eller foredrag med udfyldelse af kontakt- eller indmeldelsesformular
  • Telefonisk henvendelse med efterfølgende accept af opfølgende kontakt
  • Deltagelse på arrangement sammen med et medlem
  • Et medlem registrerer det potentielle medlem som en anbefaling (Anbefal kampagne)
  • Nysgerrig og/eller tilfældig brug af Business Danmarks hjemmeside
  • Fysisk fremmøde

Yderligere kan potentielle medlemmer også blive fundet og registreret ved at salgsafdelingen foretager opsøgende surfing på internettet – kold canvas.

2.4 Leverandører

Business Danmark registrerer alle leverandører som uledsaget via nøglebrik og tilhørende kode kan tilgå Business Danmark lokaler. Leverandører som yder digital support/udvikling til Business Danmark bliver tilsvarende registreret således at de kan tilgå de nødvendige it-systemer.

Business Danmark registrerer også oplysning om leverandører i regnskabssystemet i forbindelse med modtagelse og betaling af modtagne fakturaer, og endelig kan samarbejdsforholdet også være reguleret af en af parterne indgået kontrakt.

2.5 Medarbejdere 

Business Danmark registrerer og opbevarer ansættelseskontrakter, tilhørende løn og informationer om relevante personale- og ansættelsesmæssige forhold.

2.6 Ansøgere

Business Danmarks ansættelsesprocesser er digitale. Ansøgere sender ansøgninger via direkte mail til Business Danmark eller via ansøgningsportaler. Modtagne ansøgninger med tilhørende indsendt dokumentation opbevares kun så længe ansøgningsprocessen er i gang, og efterfølgende kun såfremt der er samtykke fra ansøgeren.