Persondatapolitik

I Business Danmark registreres og anvendes en række personhenførbare data. For at oplyse de registrerede bedst muligt om vores behandling, samt sikre at vi overholder gældende lovgivning på området om behandling af persondata, er nærværende persondatapolitik udarbejdet.

Vi opbevarer persondata for følgende persongrupper:

  • Medlemmer
  • Medlemmer med tillidshverv i Business Danmark
  • Potentielle medlemmer og besøgende på Business Danmarks hjemmeside
  • Leverandører
  • Medarbejdere
  • Ansøgere

Nærværende persondatapolitik som den fremgår af afsnit om persongrupper er alene beregnet for de 3 første persongrupper.

Persongrupper

 

Persondatapolitik

 

Som supplement til persondatapolitikken er der udarbejdet en cookiepolitik der beskriver Business Danmarks implementering og forholdende på dette område. Cookiepolitikken kan læses her.