Business Danmarks legater

Business Danmarks legater har som formål at støtte sælgere i økonomiske vanskeligheder efter ulykke, sygdom, alder eller anden uforskyldt årsag - og at yde støtte til enker og umyndige børn efter sælgere.

Legatformuen stammer fra "Foreningen af 1887" - en filantropisk forening for sælgere i København, der donerede sin formue, da foreningen blev nedlagt. Endvidere fra "De tidligere ejere af Jørgensens Hotel i Horsens, P. Nielsen og hustru Amalie Nielsens Mindelegat til fordel for ældre danske handelsrejsende", samt arven efter frk. Lebah. Se legatfundaten her.

Næste legatuddeling finder sted i forbindelse med landsrådsmødet 2024.

Uddelingen af legater sker i maj, og ansøgningsfristen er 31. marts 2024.

Ældre sælgere, hvis hovedvirksomhed er foregået i Østjylland, har fortrinsret til den del af legatportionerne, som stammer fra "De tidligere ejere af Jørgensens Hotel i Horsens, P. Nielsen og hustru Amalie Nielsens Mindelegat til fordel for ældre danske handelsrejsende".

Den del af legatportionerne, der stammer fra 87-foreningen, kan herudover søges af tidligere medlemmer af Foreningen af 1887 og deres enker.

Legatbestyrelsen består af landsformand Jens Neustrup Simonsen, Karsten Poulsen og Tonny Klim.

Ansøg om legat her