Business Danmarks legater

Business Danmarks legater har som formål at støtte sælgere i økonomiske vanskeligheder efter ulykke, sygdom, alder eller anden uforskyldt årsag - og at yde støtte til enker og umyndige børn efter sælgere.

Legatformuen stammer fra "Foreningen af 1887" - en filantropisk forening for sælgere i København, der donerede sin formue, da foreningen blev nedlagt. Endvidere fra "De tidligere ejere af Jørgensens Hotel i Horsens, P. Nielsen og hustru Amalie Nielsens Mindelegat til fordel for ældre danske handelsrejsende", samt arven efter frk. Lebah.

Der vil på baggrund af legatformuns ringe størrelse, ikke være mulighed for uddeling af legater i 2020. Næste legatuddeling finder sted i forbindelse med landsrådsmødet 2022.

Uddelingen af legater sker i maj, og ansøgningsfristen er 16. marts 2022.

Ældre sælgere, hvis hovedvirksomhed er foregået i Østjylland, har fortrinsret til den del af legatportionerne, som stammer fra "De tidligere ejere af Jørgensens Hotel i Horsens, P. Nielsen og hustru Amalie Nielsens Mindelegat til fordel for ældre danske handelsrejsende".

Den del af legatportionerne, der stammer fra 87-foreningen, kan herudover søges af tidligere medlemmer af Foreningen af 1887 og deres enker.

Legatbestyrelsen består af landsformand Jens Neustrup Simonsen, Peter Grønnebæk Harboe og Erik Hamann Carlsen.

Ansøg om legat her