Ambitiøs stud.jur/stud.merc.jur søges

Stillingen er besat