Sådan træner du dig til bedre salgsresultater

De fleste fodboldspillere træner to timer om dagen i perioder med kamp. Ronaldo træner det dobbelte.

I salgets verden træner halvdelen af de bedst præsterende salgsorganisationer løbende sælgerne i at nå deres mål. I de ringeste gør kun én procent det samme, dokumenterer forskningsprojekt Morgendagens Salg.

På dette virtuelle kursus får du svar på, hvordan din salgsorganisation kan skabe værdi med et miks af akademisk videreuddannelse og dagligdags træning af konkrete salgs- og ledelsesværktøjer.

Videoen giver dig:

  • Svar på, hvordan du øger værdien for dig og virksomheden med praksisnær uddannelse og træning
  • Viden om, hvordan fleksibel og praksisnær uddannelse fungerer
  • Overblik over dine uddannelsesmuligheder og hvordan du gratis kan få 10.000 kr. til uddannelse

Det virtuelle kursus er optaget i samarbejde med vores samarbejdspartner IBA Erhvervsakademi Kolding

Du kan tage ni akademi- og diplomfag i salg og salgsledelse, som henter inspiration fra forskningsprojekt Morgendagens Salg. Fagene kan tages på Copenhagen Business Academy, IBA Erhvervsakademi Kolding og UCN act2learn Erhverv Aalborg.

Download præsentationen