Tag halv akademiuddannelse i salg

Sådan er uddannelsen

På tre sammentænkte moduler i strategisk salg, digitalt salg og salgspsykologi, får du over 18 undervisningsdage teoretisk indblik og konkrete værktøjer til at digitalisere og kundeorientere dit salg.

En stærk uddannelse til spotpris

Du får denne halvandet år lange uddannelse for kun 23.100 kr. gennem Business Danmark (normalpris fra gaden 29.400 kr.)

Søg om støtte til efteruddannelse

Vidste du, at du kan efter-/videreuddanne dig i arbejdstiden med statsstøtte. Mens du er på uddannelse, kan dn arbejdsgiver får dækket tabt arbejdsfortjeneste via Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Desuden tilbyder Omstillingsfonden 10.000 kr. i støtte, hvis du til og med 2021 tager en akademi- eller diplomuddannelse, såfremt du er i job og ikke i forvejen har en videregående uddannelse. Støttemidlerne uddeles efter først til mølle princippet og skal søges på det efhvervsakademi, hvor du tilmelder dig en uddannelse. Støttemidlerne til Business Danmarks Sales & Customer Development uddannelse er opbrugt for 2020

Har du spørgsmål til Sales & Customer Development uddannelsen, så kontakt CCO i Business Danmark, Kasper Rubæk på 4091 6103 eller mail.

Det lærer du på uddannelsen

Dit udbytte

  • En videregående uddannelse på cv-et, mens du er i job
  • Ny teori og værktøjer, du straks kan omsætte til værdi på jobbet
  • Mulighed for at passe uddannelse, job og privatliv samtidig

Tilmeld dig Nu i Kolding - se næste holdstart

Uddannelsen foregår i Kolding. Den består af et indledende fag i projektskrivning samt akademifagene salgspsykologi og grundlæggende salg, strategisk salg og digital markedsføring. Fagene er en del af akademiuddannelsen i salg og markedsføring og udbydes af IBA Erhvervsakademi Kolding i samarbejde med Cphbusiness. Se studieordningen.