Salgsledelse - lær at vækste salget på seks dage

"Salgsledelse" er en ny efteruddannelse udviklet af Erhvervsakademiet IBA med afsæt i Danmarks største forskningsprojekt om salg – Morgendagens Salg, som har afdækket, hvorfor de bedste salgsvirksomheder er tre-fire gange bedre til nysalg, mersalg og fastholdelse af kunder - end de dårligste.

Nu kan du over seks dage lære, hvad de bedste gør. Du afslutter dette akademifag med en eksamen i Rødovre eller Kolding og optjener i alt 10 offentlige anerkendte ECTS-point.

På salgsledelses uddannelsen lærer du om

  • Salgsstrategi, salgsledelse og salgsplanlægning på såvel B2C- og B2B-markedet
  • Forretningsforståelse og værdiskabelse i en foranderlig verden
  • Udvikling af og opfølgning på salgsprocesser, herunder lead- og pipeline-management, risikostyring, key account management, netværkssalg, forhandlersalg
  • Salgsledelse, herunder performancesamtaler, motivation og coaching
  • Forandringsledelse, herunder indførelse af nye teknologier i salgsprocessen, ændring af salgskulturen, udvikling af salgsorganisationen
  • Dyb indsigt i forskningsprojektet Morgendagens Salg og de 7 salgsyder, der vil være afgørende for salgsarbejdet nu og i fremtiden

Det bliver du i stand til

At kunne arbejde med ledelse af salget, herunder at motivere et team til at performe optimalt. Du får værktøjer, der gør dig i stand til at rekruttere medarbejdere og coache dem i dagligdagen.

Målgruppe og niveau

Faget salgsledelse er for dig, der har selvstændigt ansvar for at udvikle og optimere salget – gennem egne sælgere eller eksterne forhandlere.

Uddannelsen er en del af akademiuddannelsen i salg og markedsføring og giver 10 ECTS-point. En akademiuddannelse er en kort videregående uddannelse. Du kan evt. læse videre og tage en fuld akademiuddannelse, som består af 60 ECTS og 60 point for erhvervserfaring.

Tid, sted og pris

Næste to hold med undervisning i henholdsvis Kolding og Rødovre har opstart ultimo oktober med afsluttende eksamen medio december.

Prisen for uddannelsen: 9.300 kr.

Mulighed for tilskud

Som så mange andre uddannelser har du mulighed for at søge tilskud – det gælder også for uddannelsen i salgsledelse. Sådan søger du om tilskud.

tilmeld dig i rødovre eller kolding