ECTS point afspejler hvor meget tid studiet kræver

Står du overfor at skulle påbegynde en uddannelse – eksempelvis inden for salg? Og får du en oplysning om hvor mange ECTS-point uddannelsen giver dig? Netop disse point giver ofte anledning til spørgsmål – for hvad er et ECTS-point værd og hvad skal du bruge dem til?

ECTS er et fælles europæisk pointsystem, som i nogle sammenhænge giver mulighed for merritoverførsel til anden uddannelse. Og endnu mere væsentligt, så giver antallet af ECTS-point en indikation af hvor meget det kræves i forhold til arbejdsbyrde at tage den enkelte uddannelse.

Et fuldtids studie består af 1.640 timer og svarer til 60 ECTS-point. Med afsæt heri kan du få en fornemmelse af hvor stor en arbejdsbyrde, der forventes af dig. Hvis et fagmodul eksempelvis er normeret til 10 ECTS-point, betyder det, at din samlede arbejdsindsats forventes at være cirka 1/6 af de 1.640 timer – det vil sige 270 timer på et år.