Vi er hooked på LinkedIn

For syv ud af 10 er LinkedIn et uundværligt fix - se ni tendenser for 2014

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Vi connecter, deler og endorser på livet løs. Analyse stiller i Forbes skarpt på bruger-tendenserne på LinkedIn 2014.

Undværligt medie

Syv ud af 10 brugere synes, at LinkedIn er et vigtigt medie, som styrker forretningen og karrieren.

Netværket vokser

Knap hver tredje har 200-499 i sit netværk, mens mere end fire ud af 10 har +500 – det er en tredjedel flere end i 2013. Siden sidste år er andelen med +1.000 connections fordoblet til 18 pct.

Gratisprofil hitter

En faldende andel betaler for udvidede services på LinkedIn. 16 pct. mod 18 pct. sidste år. Sådan laver du en profil.

Vi er på

57 pct. bruger over to timer på LinkedIn om ugen - 48 pct. året før. Knap hver femte bruger mindst en time på LinkedIn dagligt.

Ukendte muligheder

Hver fjerde ved ikke, at de kan skjule deres netværk for andre. Sørg for eksempel for, at chefen ikke adviseres, når du går i jobskiftetanker. Chefen følger dig online.

Vi grupperer os

Hver tredje er med i 1-9 grupper og knap hver fjerde følger 10-19 grupper. Knap hver sjette er med i 50 grupper, som er det maksimalt tilladte. Se netværksgruppen for salg og marketing på LinkedIn.

Grupper betyder mindre

Sidste år mente seks ud af 10, at grupper var en vigtig funktionalitet. I dag deltager kun fire ud af 10 i gruppediskussioner, og hver fjerde søger efter gruppemedlemmer.

Moderne telefonbog

De tre mest anvendte funktioner er ”Hvem har set min profil”, Find nye kontaktpersoner” og ”Send en mail til mit netværk”. Først nede på sjettepladsen finder man en udadvendt funktion som ”post et indlæg i en gruppe”.

Flere firmasider

Sidste år havde hver fjerde brugers virksomhed en company page på LinkedIn. I dag gælder det for mere end halvdelen. Se Business Danmarks company page.

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

0 Kommentarer

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

  • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
  • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
  • krænke privatlivets fred
  • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
  • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.