Jobboom på LinkedIn

På få år er LinkedIn boomet som jobportal. Men du risikerer at misse de mange jobtilbud, som ofte kun spredes viralt. Se hvordan du øger din jobchance

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Hedder fremtidens helt store jobportal LinkedIn? Det er slet ikke utænkeligt. I takt med den eksplosive vækst af brugere, søger flere og flere virksomheder efter nye medarbejdere på det sociale medie. På tre år har danske virksomheder tidoblet brugen af LinkedIn som jobportal. Fra 3 pct. i 2011 til 28 pct. i 2014, viser ny analyse fra rekrutteringsfirmaet Ballisager.

Især i den private sektor forsøges job afsat via sociale medier, fx spillede LinkedIn en rolle i 36 pct. af rekrutteringerne og Facebook i hver ottende ansættelse. Trods vækst i det offentliges brug af LinkedIn og Facebook spiller disse medier kun en rolle i cirka hver tiende ansættelse.

Men forvent nu ikke at jobbene af sig selv dumper ned i din turban eller at du bliver headhuntet. Firmaer holder nemlig på annoncekronerne og satser på viral spredning via gratis services, fx opslag på virksomhedens company page eller ved at virksomhedens ansatte spreder budskabet i deres netværk.

Fem ting du kan gøre for at øge dine jobchancer:

  1. Følg dine drømmevirksomheder eller dens ansatte
  2. Gør din profil synlig for alle
  3. Arbejde med dit titel summary
  4. Tydeliggør dine kompetencer i profilteksten og dit cv.
  5. Vær aktiv i relevante grupper

Gratis karrieresparring for Business Danmarks medlemmer

Sådan hverver virksomheder på LinkedIn

  Det private Det offetlige
Poster job på firmasiden 38% 17%
Den jobansvarlige deler job fra sin profil 23% 9%
Ansatte liker jobopslaget 23% 6%
Researcher kandidater med bestemt kompetencer 14% 4%
Researcher kandidater med bestemte titler 11% 3%
Køber annoncering på LinkedIn 10% 2%
Køber sig til at sende kandidater Inmails 8% 2%
Søger kandidater i bestemte virksomheder 7% 0%
Leder efter kandidater i LinkedIn-grupper 6% 1%
Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

0 Kommentarer

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

  • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
  • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
  • krænke privatlivets fred
  • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
  • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.