Sådan er du stillet, hvis lønkamp udløser strejke

Overenskomstforhandlingerne er skudt i gang på det private arbejdsmarked. Men, hvordan står Business Danmarks medlemmer i tilfælde af storkonflikt?

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Den høje inflation og faldende købekraft er det helt store tema, når arbejdsgivere og de overenskomstbærende fagforbund disse dage forhandler løn og arbejdsvilkår.

I år skal det private arbejdsmarked gennem forhandlingsmøllen, og forhandlingerne tegner til at blive uhyre vanskelige, hvis der skal findes et resultat, alle parter kan sælge som en sejr.

Og som en ekstra joker i spillet om løn, fryns og fridage, kommer regeringens udspil til at bytte Store bededagsfri med et lovsikret løntillæg på 0,45 pct. trods stor folkelig modstand.

Så der er alt i alt lagt i kakkelovnen til en mulig storkonflikt.

Vi giver dig svar på, hvordan du som Business Danmark medlem er stillet i tilfælde af en strejke.

Skal Business Danmark medlemmer strejke?

Nej. Du skal som medlem af Business Danmark ikke strejke.

En strejke eller lockout er en sag mellem de organisationer, der ikke kan enes om en fælles overenskomst. Derfor er det kun medlemmer af de overenskomstbærende fagforbund, som strejker.

Da Business Danmark ikke har indgået overenskomster, er du som medlem derfor ikke omfattet af en eventuel storkonflikt.

Som Business Danmark medlem kan du heller ikke lockoutes - du kan altså ikke blive sendt hjem af din arbejdsgiver uden løn? Det kan kun ske for medlemmer af de strejkende forbund.

Får Business Danmark medlemmer fortsat løn?

Ja du får løn som normalt. Forudsætningen er naturligvis, at du stiller din arbejdskraft til rådghed for din arbejdsgiver som normalt. Igen er forklaringen, at din fagforening ikke er involveret i konflikten.

I tilfælde af en fysisk strejkeblokade skal du selvfølgelig ikke kæmpe dig igennem med risiko for liv og lemmer og et dårligt arbejdsmiljø. Men du skal kontakte din arbejdsgiver - også pr. mail - og oplyse, at du stiller din arbejdskraft til rådighed, men ikke kan komme ind på arbejdspladsen.

Hvis din arbejdsgiver omvendt lockouter kolleger, som er medlem af et af fagforbundene i konflikten, så skal du også kontakte din arbejdsgiver - også pr. mail - og oplyse, at du ikke er en del af konflikten og er klar til at arbejde.

Du får altså normal løn og skal arbejde som normalt. De strejkende får derimod ikke løn, de får i stedet konfliktstøtte fra deres fagforening, som de løbende har indbetalt til - cirka svarer til dagpengene. Hvis en arbejdsgiver skulle nægte at udbetale løn, kører vi naturligvis en sag på det - men det har vi ikke oplevet før. 

Du er ikke i kamp mod dine kolleger

Det kan være en vanskelig situation at stå i, når du ikke strejker, mens andre af dine kolleger gør det. Det gælder uanset, hvor enig eller uenig du end er i konfliktens mål og midler. Kontakt os derfor hurtigst muligt, hvis du mener, det påvirker det kollegiale samarbejde eller kan gøre det fremadrettet.

Kontakt juridisk service

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

0 Kommentarer

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

  • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
  • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
  • krænke privatlivets fred
  • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
  • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.