Nye dagpengeregler får stor betydning for dig

Det koster dig dyrt, hvorvidt du får dagpenge før eller efter 1. maj. Garvede a-kassemedlemmer kan se frem til gevinst - nyuddannede trækker en nitte

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Netop som ledigheden er på vej op, træder nye dagpengeregler i kraft med enorm betydning for dine dagpengerettigheder.

En vigtig skæringsdato er, om du får udbetalt dagpenge første gang i en ny dagpengeperiode før eller efter den 1. maj.

Kort fortalt er det en økonomisk:

1.      Fordel at få dagpenge udbetalt første gang i en ny dagpengeperiode efter den 1. maj, hvis du er lønmodtager og har været fire år i en a-kasse. Så kan du nemlig få op til 3.721 kr. i et såkaldt beskæftigelsestillæg oveni dagpenge de første tre måneder.

2.      Bagdel at få dagpenge udbetalt første gang i en ny dagpengeperiode efter den 1. maj, hvis du er nyuddannet, for så halveres din dagpengeperiode fra to til et år, og dagpengesatsen falder efter tre måneder for nyuddannede uden børn.

Garvede a-kassemedlemmer får bedre rettigheder fra 1. maj

Fra 1. maj kan du være heldig, at der tikker flere penge ind på din konto de første tre måneder, hvis du bliver ledig og får en ny dagpengeperiode. Et politisk flertal bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti har indført et beskæftigelsestillæg for ledige. 

Det betyder, at du som fuldtidsforsikret ledig samlet kan få op til 23.449 kr. om måneden i de første tre måneder – herefter er den højeste sats 19.728 kr. om måneden. Omvendt kan du ikke få beskæftigelsestillægget, hvis du allerede er på dagpenge før 1. maj 2023.

Du skal opfylde tre krav:

·         Du skal have været medlem af en a-kasse de seneste fire år

·         Du har været fuldtidsforsikret og i fuldtidsarbejde to af de seneste tre år

·         Du får først udbetalt dagpenge i en ny dagpengeperiode fra den 1. maj 2023

Du kan stadig højst få 90 pct. indkomsten, fra før du blev ledig (fratrukket dit arbejdsmarkedsbidrag). Så for at få det maksimale beskæftigelsestillæg, skal du som fuldtidsforsikret have haft en gennemsnitlig månedsløn på mindst 28.320 kroner.

Nyuddannede får dårligere rettigheder fra 1. maj

Nyuddannede bliver derimod ramt dobbelthårdt af de nye regler, som både forkorter perioden på dagpenge fra to til et år, ligesom dagpengebeløbet for de fleste falder markant efter tre måneder.

Hvor meget du kan få i dagpenge, afhænger af din alder og om du har børn.

1.      Er du fuldtidsforsikret, under 30 år og uden børn falder din dagpengesats efter tre måneders ledighed fra 14.106 kr. til 9.700 kr. om måneden.

2.      Er du fuldtidsforsikret, over 30 år og uden børn falder din dagpengesats efter tre måneders ledighed fra 14.106 kr. til 12.253 kr. om måneden.

3.      Har du børn og er du fuldtidsforsikret, er din dagpengesats 16.177 kr. om måneden – uanset din alder og hvor længe du har været ledig.

Alle nyuddannede, som først får udbetalt dagpenge fra og med 1. maj, kan kun få dagpenge i et år indenfor en toårig periode. Men får du udbetalt dagpenge før det, har du stadig ret til to år på dagpenge indenfor tre år. Din sats vil dog stadig falde efter tre måneder, hvis du ikke har børn.

Nye sprogkrav for nyuddannede

For nyuddannede indføres også krav om at have bestået prøven i Dansk 2 eller højere niveau for at kunne få en dagpengeperiode. Det svarer til at kunne dansk på mindst 6. klassetrin. Alternativ skal du som fuldtidsforsikret nyuddannet kunne dokumentere at have haft 600 løntimer indenfor 12 måneder i løbet af de seneste to år forud fra dagpengeperioden.

Læs om mere om dagpenge her

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

0 Kommentarer

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

  • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
  • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
  • krænke privatlivets fred
  • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
  • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.