Jobmarkedet slår sprækker i salg og marketing

Efter flere måneders status quo meldte markant flere sig ledig i januar. Seks ud af ti på dagpenge er enten nyuddannet eller under 40 år.

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Flere måneder har Nationalbanken og De Økonomiske Vismænd advaret om stigende ledighed i 2023 – og nu har de desværre fået ret.

I januar voksede andelen uden job i salg og marketing fra 3,62 til 4,28 pct. Ikke i sig selv alarmerende, men det vil blive værre endnu, før det bliver bedre, vurderer Martin Kildgaard Nielsen, CEO i fagforeningen Business Danmark.

- Vi ser lige nu et sammenfald af sæsonledighed med mange nyuddannede og virksomheder, der på grund af høj inflation og støt faldende forbrug ruster sig til et svært 2023.  Alt andet lige vil det sende ledighedskurven yderligere i vejret de næste måneder. Hvor højt vi lander, afhænger af de globale konjunkturer, siger han.

Stadig et robust jobmarked

Selv om ledigheden netop nu stiger i samme hast som i den kriseramte corona-vinter 2020-21 - så sker udviklingen på en langt stærkere baggrund.

De sidste fire måneder 2022 var ledigheden i salg og marketing på det laveste niveau siden finanskrisen. Sprækkerne i jobmarkedet får nu flere til at søge økonomisk tryghed, fortæller Martin Kildgaard Nielsen.

- Her i 2023 oplever vi klart stigende interesse for medlemskab af fagforeningen og a-kassen, det samme gælder for supplerende lønsikringer.

Nye dagpengeregler midt i et usikkert 2023

Ifølge de nyeste prognoser forventer Dansk Industri en minusvækst i BNP på 0,8 pct. i år og 69.000 færre i arbejde. Men allerede næste år forventes minus at blive vendt til et plus på 1,5 pct. Men prognoserne er usikre, fordi fortsat høj inflation risikerer at trække renterne yderligere i vejret og svække forbruget og beskæftigelsen.

Vilkårene for nye ledige ændrer sig samtidig markant på to punkter i 2023. Den 1. maj forbedres dagpengereglerne for flerårige a-kassemedlemmer, mens de forringes for nyuddannede.

- Det er et meget uheldigt tidspunkt, man sænker dagpengene og halvere dagpengeperioden for nyuddannede. Som ansvarlig politiker bør man udskyde denne del af aftalen, siger Martin Kildgaard Nielsen.

En vigtig skæringsdato er, om du får udbetalt dagpenge første gang i en ny dagpengeperiode før eller efter den 1. maj. Læs hvorfor

Læs også: Skidt timing med dagpengefald for nyuddannede

Fyringens fire psykologiske faser

En opsigelse aktiverer vores følelser. Det sker i et gængs mønster, som kan vare kortere eller længere tid.

Chokfasen: Det kan ikke passe, hvad sker der, hvad skal jeg gøre? Chockfølelserne kan vare alt fra få minutter til døgn - alt efter hvor stor overraskelsen er og om du føler dig frisat eller svigtet af din arbejdsgiver.

Reaktionsfasen: Bagefter kommer følelserne af skuffelse, vrede og magtesløshed m.m., som kan rase i uger eller måneder. Det er vigtigt, at du kommer igennem frustrationerne, så du nemmere kommer videre i livet.

Bearbejdningsfasen: Når først du har accepteret fyringen, vil du mere nøgternt kunne danne dig et overblik over fordele og ulemper. Måske føler du dig frisat, fordi du havde tabt arbejdsglæden.

Nyorienteringsfasen: Når en dør lukker, åbner mange nye. Accept af din nye situation kan meget vel bane vej for helt nye karrierespor.

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

0 Kommentarer

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

  • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
  • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
  • krænke privatlivets fred
  • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
  • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.