Har du høj salgsetik - i hele værdikæden?

Din virksomhed går garanteret også op i bæredygtighed. Men har du styr på etikken fra udvinding af råvare til genbrug? Det kan du nu få hjælp til

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Forventningspresset til virksomheders samfundssind tager til.

Det genkender medlemmerne af foreningen Etisk Handel Danmark, der arbejder for ansvarlig og bæredygtig handel - og blandt andre tæller Dansk Industri, Dansk Erhverv, Lego og Bestseller på medlemslisten.

Ifølge foreningens årsrapport 2022 oplever samtlige medlemsorganisationer et stigende forventningspres med professionelle indkøbere og forbruge som den største driver. Heraf svarer halvdelen, at kundernes forventninger er kraftigt stigende, mens hvert tredje også mærker voldsom interesse fra medlemsvirksomhedernes egne medarbejdere.

Læs også: Bæredygtige indkøb er det nye sort

Hvor i værdikæden trykker skoen mest?

Langt de fleste danske virksomheder har rimelig styr på etikken i logistikken og salget i engros- og detailleddet, men også med hensyn til måden forbrugerne bruger produkterne og hvordan de genanvendes.

Til gengæld halter det med at tracke bagud i værdikæden, hvor det virkelig batter - fx udvinding, produktion og forarbejdning af råstof og råvarer.

Ifølge Dansk Erhverv kommer op imod 80 pct. af drivhusgasudledningen fra en gennemsnitlig dansk virksomhed fra et sted i værdikæden uden for virksomhedens egne forhold – fx sker landbrugsproduktionen mange steder i verden på bekostning af skov- og naturområder. 

Men årsrapporten tyder på en stigende bevidsthed om potentialet ved at kigge bagud i værdikæden. Ved den tilsvarende måling i 2019 så 82 pct. af virksomhederne bæredygtig produktion og forarbejdning af råvare som hovedudfordringen. Det har flere fået styr på, så andelen i dag er faldet til 62-65 pct. Det betyder nu, at flest (69 pct.) angiver selve udvindingen af råvare, som et felt som bør komme under lup.

Hent guides og skabeloner

Etisk Handel Danmark har oprettet et nyt videnscenter, hvor du finder guides, skabeloner og virksomhedscases til, hvordan du arbejder videre med due diligence, leverandørsamarbejde og indkøbspraksis med hensyn til menneskerettigheder, miljø og klima.

Læs også: Ombudsmand kritiserer greenwashing

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

0 Kommentarer

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

  • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
  • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
  • krænke privatlivets fred
  • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
  • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.