Har du fået feedback fra din leder i dag?

Under store forandringer er behovet for dialog mellem leder og medarbejder særlig stort, det glemmer mange, og det svækker produktivitet og trivsel

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

I 2020 vendte corona hverdagen på hovedet og gav ordet forandringsparat helt ny betydning. Vi vænnede os forbavsende hurtigt til hjemmearbejde, hjemmeskole, teamsmøder, e-handel, 2-meters afstand, mundbind og håndsprit.

Og bedst som vi troede, der var ro på og vi gik mod lysere tider, invaderede Rusland Ukraine, så vi med ét skulle spare på energien, ændre forbrugsmønstre og få pengene til at strække.

De seneste år har kort sagt været forandring på steroider, men når forandringerne og dermed usikkerheden er størst, er behovet for feedback tilsvarende stort, fortæller Martin Kildgaard Nielsen, administrerende direktør i Business Danmark.

- En række udefra kommende faktorer påvirker i den grad vores dagligdag – inflation, krig, renter, ledighed og generel krisesnak. Det er alt sammen faktorer, der skaber et usikkert marked og dermed smitter af på medarbejderne og måden vi løser vores opgaver på og tilpasser vores adfærd. I sådanne perioder er det ekstra vigtigt, man som leder er i tæt dialog med medarbejderne, hvis arbejdsglæden og produktiviteten skal holdes i oppe, fortæller han.

Martinpplads.png

Test din arbejdsglæde

Nye og yngre har mest brug for feedback

Men det er langt fra altid tilfældet, viser ny Norstat-undersøgelse lavet for Business Danmark. Fire ud af ti lønmodtagere mener ikke, de får tilstrækkelig feedback fra deres nærmeste leder, og det bør få alarmklokkerne til at ringe, advarer han.

- Jeg synes, det er markante tal. Feedback handler om kommunikation og tillidsskabelse og bør naturligvis gå begge veje. Lederen og medarbejderen bør prioritere det selv i en presset hverdag, det gælder i særlig grad nye yngre medarbejdere, der kan have brug for mere guidning eller instruktion.

I 2022 søgte rekordmange danskere nye udfordringer i et nyt job. Men omvendt er den hyppigste årsag til, at en medarbejder forlader en arbejdsplads igen, forholdet til den nærmeste leder. Og her fylder evnen til at kommunikere meget. Feedback styrker nemlig chancen for succes og anerkendelse.

- Skruer man op for den del og klæder lederen på til at skabe en feedbackkultur i virksomheden, er jeg sikker på, at man samtidig vil skrue ned for personaleomsætningen og op for trivslen. Og så bør man have in mente, at de unge talenter, der er på vej ind på arbejdsmarkedet, prioriterer det at få og give feedback højt. Alle har brug for at vide, de gør det rigtige og de gør det godt. Er du som leder ikke i stand til at skabe en feedbackkultur, bliver du udfordret på din talent acquistion på den lange bane, fastslår Martin Kildgaard Nielsen.

De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at virksomhederne gør, hvad de kan for at fastholde deres ansatte.

Få ledersparring

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

0 Kommentarer

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

  • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
  • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
  • krænke privatlivets fred
  • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
  • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.