Greenwashing vil blive politianmeldt fremover

Flere og flere anklager virksomheder for lidt for frisk markedsføring. En løftet pegefinger vil blive til et rap over nallerne fremover

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Virksomheder, som ringer uden samtykke, lover mere end de kan holde, eller markedsfører sig mere miljøvenlige, end de egentlig er.

En strøm af henvendelser til Forbrugerombudsmanden har de seneste år udviklet sig til en tsunami.

I årene 2016-18 klagede 5.000 årligt til Forbrugerombudsmanden – overvejende privatpersoner, men også virksomheder, organisationer og myndigheder – et tal der er steget over 50 pct. fra 2019-2021.

Især sager om ulovligt telesalg fra elselskaber har fyldt godt i sagsbunkerne de seneste år, men også mængden af greenwashingsager er vokset fra 16 sager i 2019 til 95 sidste år. Derfor fik Forbrugerombudsmanden tilført syv mio. kr. årligt frem mod 2025 til at styrke tilsynet, fortæller forbrugerombudsmanden Christina Toftegaard Nielsen i sin seneste årsberetning.

- Netop det stigende antal sager med greenwashing er blandt årsagerne til, at vi har fået øget vores bevilling. Som forbrugere skal vi kunne stole på virksomhedernes oplysninger om deres produkters påvirkning af miljøet. Hvis ikke, kan de virksomheder, som investerer i en grøn omstilling af deres produktion, få vanskeligere ved at afsætte deres ofte dyrere produkter.

image8ne1a.png

Vi vil se flere politianmeldelser fremover

For et år siden lancerede forbrugerombudsmanden en kvikguide til virksomheder om grøn markedsføring, og sideløbende har flere virksomheder fået påtaler for greenwashing.

Senest har OK Benzin, Suzuki Bilimport og Toyota Danmark skulle stå skoleret overfor Forbrugerombudsmanden, der har indskærpet markedsføringslovens regler om vildledende markedsføring overfor virksomhederne.

Men nu er hvedebrødsdagene slut, og virksomheder skal fremover forvente kontant afregning, hvis de overtræder markedsføringsloven, siger Christina Toftegaard Nielsen i en pressemeddelelse.

- Vi har indtil nu indskærpet forbuddet mod vildledning i de sager, vi har behandlet angående virksomheders udsagn om deres produkters miljøbelastning. Virksomheder må dog fremover forvente at blive politianmeldt, hvis vi vurderer, at de anvender vildledende udsagn.

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

0 Kommentarer

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

  • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
  • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
  • krænke privatlivets fred
  • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
  • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.