Slutter jobfesten i salg og marketing nu?

Trods høj inflation, lav forbrugertillid og truende recession, er ledigheden i salg og marketing fortsat banket helt i bund. Men ender jobfesten her?

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

3,6 pct. Så få inden for salg og marketing stod uden job ved indgangen til oktober – det laveste niveau siden finanskrisen i 2008.

Men flere tegn indikerer nu, at de seneste to års jobfest har toppet, og de sorte skyer over verdensøkonomien snart rammer arbejdsmarkedet, fortæller Jens Neustrup Simonsen, landsformand i Business Danmark.

- Selv om alle aldersgrupper har været inviteret med til jobfesten, så ser vi nu, at dem under 40 år med kortest tilknytning til arbejdsmarkedet har sværere ved at finde job og udgør en stigende andel af de - trods alt – få ledige. Og så begynder stadig flere at gardere sig mod ledighed ved at tegne private lønsikringer.

Nye tal fra Jobindex - Danmarks største jobportal - peger også på, at særligt jobannoncer inden for salg, service og kommunikation i øjeblikket forsvinder som dug for solen. Det seneste år har der været 29-33 pct. færre jobopslag – og det helt store dyk er inkasseret i september måned.

I en ny prognose forventer Nationalbanken, at ledigheden samlet vil stige fra 76.000 til 97.000 personer i 2024, hvor BNP-væksten igen går i plus efter et års recession.

Et langt mere dystert billede maler De Økonomiske Vismænd, som i et nyt diskussionsoplæg vurderer, at danskerne også i 2023 skal forberede sig på høj inflation og et dyk i beskæftigelsen på op mod 100.000, ligesom BNP-væksten de næste tre år vil være omtrent nul. Vismændene råder derfor politikerne om, at prioritere indsatser, som ikke puster yderligere til inflationen.

Prisen på lønsikring falder

Virksomheder skal ikke spare sig fattige

Jens Neustrup Simonsen forventer også, at ledigheden vil stige i salg og marketing, men råder virksomheder i Børsen til at udnytte krisen til at optimere salgsprocesserne frem for at slanke salgsorganisationen.

- Jeg siger ikke, at salg og marketing skal fredes, men i Danmarks største salgsforskningsprojekt ”Morgendagens Salg” var en af hovedkonklusionerne at ved at optimere salgsprocesserne er der mulighed for at løfte omsætning og bundlinje markant og komme styrket ud af krisen, fortæller han og uddyber:

- Som mennesker har vi det med at skubbe de ”kedelige” opgaver i baggrunden i en travl hverdag – men måske er tiden inde til at trimme salgsorganisationerne frem for at kaste sig hovedkulds ud i en større fyringsrunde. Under coronapandemien lykkedes det mange virksomheder og deres ansatte til blandt andet at styrke det interne samarbejde og tage nye teknologier i brug til glæde for kunderne, men det er stadig masser af uindfriet potentiale.

Som konsekvens af den lave ledighed har Business Danmark over to omgange på 12 måneder sænket prisen på at tegne en lønsikring, der kan sikre lønnen i tilfælde af en fyring.  

Læs: Sådan udviklede salget sig under coronaen

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

0 Kommentarer

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

  • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
  • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
  • krænke privatlivets fred
  • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
  • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.