Kun håndører i ekstra kørepenge efter nytår

En tankfuld ekstra. Det kan du forvente i befordringsgodtgørelse næste år, hvis du kører 30.000 km i egen bil for din arbejdsgiver

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

I 2023 får du to-tre øre mere pr. kilometer i fradrag, når du pendler mindst 25 km mellem hjem og arbejde og modtager skattefri godtgørelse, fordi du bruger din private bil som "firmabil".

Det har Skatterådet netop afgjort, fortæller rådets formand Jane Bolander.

- Tilbage i april 2022 regulerede vi i Skatterådet ekstraordinært satserne på grund af uforudsete stigninger af benzinpriserne. Nu hæver vi igen satserne for 2023. Årsagen til stigningen er, at vi skønner benzinpriserne vil stige yderligere, samt en forventning om, at udgifter ved at holde bil vil stige. Det påvirker alt sammen satsen i en opadgående retning, siger hun.

Konkret betyder det, at den højeste sats for pendlere og erhvervsbilister stiger tre øre pr. km, mens den laveste sats stiger to øre pr. km for pendlerkørsel over 120 km om dagen og erhvervskørsel over 20.000 km om året.

Pendlerfradrag pr. km mellem 25-120 km om dagen

2,19 kr.

Pendlerfradrag pr. km over 120 km om dagen

1,10 kr.

Skattefri kørepenge pr. km op til 20.000 km om året

3,73 kr.

Skattefri kørepenge pr. km over 20.000 km om året

2,19 kr.

 

Pendlere og erhvervsbilister jubler ikke

Hos FDM møder Skatterådets nye satser kritik.

- Vi må desværre konstatere, at selvom Skatterådet skønner, at udgifterne til at holde bil vil stige, vælger rådet endnu engang kun at lave marginale justeringer af kørselsfradraget, der på ingen måde afspejler de omkostninger, som pendlerne har, siger forbrugerøkonom i FDM Ilyas Dogru, der påpeger, at Skatterådet især undervurderer bilers værditab og at værdien af skattefradraget siden 2012 er faldet fra cirka 33 til 25 procent.

Ifølge FDM´s beregninger betyder næste års kørselsfradrag, at en pendler, der årligt kører 10.000 km til og fra arbejde, vil være i stand til at købe godt to liter ekstra benzin.

En erhvervsbilist, der kører 30.000 km i egen bil for jobbet, kan se frem til 800 kr. mere i kørepenge – svarende til tankfuld brændstof, viser beregninger fra fagforeningen Business Danmark, som også kritiserer Skatterådets satser for at være ude af trit med virkeligheden.

- De senere år er erhvervsbilister og pendlere blevet voldsomt underkompenseret, når det gælder brændstofprisen. Og når Skatterådet har handlet, har det både været for sent og for lidt, siger Lars Bundgaard, formand for trafikpolitisk udvalg i Business Danmark.

Beregninger fra fagforeningen viser, at Skatterådet forudsigelser af brændstofprisen særligt de seneste to år har ramt helt forbi.

 

Gennemsnitsprisen på 95 oktan benzin

Satserne tager afsæt i denne benzinpris

Så meget ramte Skatterådet forkert

maj-nov. 2022

17,03 kr.

16,01 kr.

-1,02 kr.

jan-apr. 2022

15,62 kr.

12,78 kr.

-2,84 kr.

2021

13,20 kr.

11,31 kr.

-1,89 kr.

2020

11,30 kr.

12,33 kr.

1,03 kr.

2019

12,50 kr.

12,76 kr.

0,26 kr.

2018

12,28 kr.

11,96 kr.

-0,32 kr.

 

Kilde: Drivkraft Danmark

Kilde: Skatterådet

 

 

Optimistiske forbrugstal

Business Danmark mener også, at Skatterådet er lige vel optimistisk med hensyn til, hvor langt danskerne biler kører på literen. Rådet har i beregningerne de seneste ti år konstant skruet det forventede forbrugstal i vejret fra 13,70 km/l til 18,75 km/l benzin – en stigning på 37 procent. 

Det er sket selv om, der i september 2018 blev indført en ny og mere realistisk opgørelsesmetode for bilernes brændstofforbrug – WLTP-normen. Ved indførelsen vurderede EU og De Danske Bilimportører i følge FDM, at de officielle forbrugstal dermed ville falde mellem 21-28% for nye biler, ligesom FDM mente at mange bilister fortsat ville have svært ved at nå op på bilproducenternes forbrugstal.

På den tyske hjemmeside spritmonitor.de har flere hundredetusinde bilister indrapporteret deres faktiske benzinforbrug. Ifølge hjemmesiden ser de gennemsnitlige forbrugstal for disse fire benzinbiler således ud.

  • Audi A4 10,9 km/l i snit
  • Skoda Octavia 13,4 km/l i snit
  • Peugeot 208 15,5 km/l i snit
  • Toyota Aygo 18,76 km/l i snit

Bedre økonomi i en elbil

Generelt er elbiler samlet billigere end en benzin/dieselbil, fordi den har lavere værditab og lavere udgifter til service og reparation. Det gælder også selv om elpriserne er stukket i i vejret, og som bonus kan du i flere større byer parkere gratis. Derfor kan mange lige nu forbedre deres biløkonomi ved at skifte til elbil. 

Ifølge FDM kan du bruge denne tommelfingerregel: Koster strømmen under 5 kr. pr. kWh, er elbilen stadig billigere end, hvis du betaler 15 kr. pr. liter benzin.

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

0 Kommentarer

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

  • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
  • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
  • krænke privatlivets fred
  • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
  • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.