Højesteret: Leasingbiler kan også konfiskeres

Pas på, hvem du låner din leasede bil ud til. Kører en anden vanvidskørsel i den, kan politiet konfiskere bilen, og ejeren kan kræve erstatning af dig

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Den 4. april 2021 drøner en 57-årig bankmand ud ad Englandsvej på Amager for at hente takeaway. Fartgrænsen på er 50 km/t., men da han bliver stoppet af politiet, lød fartmålingen på 103 km/t.

Det betød, at politiet beslaglagde den Volvo V60 han kørte i, fordi nye regler om vanvidskørsel netop var trådt i kraft få dage forinden 31. marts.

Men det viste sig, at bilen slet ikke hans. Han havde lånt den af sin ægtefælle, som havde fået stillet den til rådighed af sin arbejdsgiver, der havde leaset den hos Nordania Leasing.

Selv nægter han at have kørt så stærkt, og hans straffesag er endnu ikke afgjort. Det er til gengæld leasingselskabets sag ved Højesteret, hvor de fem dommere enstemmigt har afgjort, at det ikke er i strid med EU-retten eller Menneskerettighedskonventionen, når politiet beslaglægger og konfiskerer tredjeparts køretøj - uanset om det er ejeren eller en anden, der sidder bag rattet.

Hver sag skal stadig vurderes konkret

I dommen lagde højesteretsdommerne særligt vægt på, at leasingselskabet trods konfiskationen ikke vil lide et økonomisk tab. Over for DR forklarer jura-professor Jørn Vestergaard, at der godt kan være andre tilfælde, hvor leasingselskabet risikerer at lide et stort tab, fordi føreren ikke kan betale fuld erstatning til ejeren.

Ifølge juridisk chef i fagforeningen Business Danmark, Frank Kanlund, kan leasingselskabet gøre brugeren af bilen erstatningsansvarlig – i dette tilfælde bankmandens ægtefælle.

- Som leasingbilist er man den erstatningsansvarlige over for leasingselskabet, også selv om det er ens mand, kone, voksne børn eller venner, der kører vanvidskørsel i bilen. Så låner man bilen ud, skal man tænke sig særdeles godt om, siger han.

Bankmanden og hans ægtefælle står til at skulle betale en erstatning på 230.000 kr. til Nordania Leasing. Da leasingbiler afregner registreringsafgift løbende, slipper parret billigere, end hvis bilen var købt og betalt med fuld registreringsafgift af hans firma.

Flere lignende sager om beslaglæggelser af leasingbiler ligger i kø ved domstolene.

Læs: Vanvidskørsel kan koste firmabilister dyrt

Hvad er vanvidskørsel?

  • Hastighedsoverskridelse på over 100 pct. ved kørsel over 100 km/t
  • Kørsel med 200 km/t eller derover
  • Spirituskørsel med en promille over 2
  • Uagtsomt manddrab og legemsbeskadigelse under skærpende omstændigheder
Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

0 Kommentarer

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

  • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
  • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
  • krænke privatlivets fred
  • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
  • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.