Svimlende brugtpriser presser din firmabilsskat op

Stik mod de grønne politiske intentioner stiger el-firmabiler mest i skat efter genberegning, viser tal fra Motorstyrelsen. Og de bliver dyrere endnu

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Et presset verdensmarked med chipmangel har i 2021-2022 udløst 9-12 måneders lange leveringstider på biler og presset brugtvognspriser til helt nye højder.

Den cocktail gør det umuligt for landets 90.000 firmabilister at forudsige skatten på deres bil, fordi det såkaldte genberegningsprincip for leasede biler betyder, at brugeren først kender bilens endelig pris og beskatning længe efter, bilen er bestilt, lyder kritikken fra Jens Neustrup Simonsen, landsformand i fagforeningen Business Danmark, der organiserer tusindvis af firmabilister.

- Vi bliver i øjeblikket væltet af henvendelser fra firmabilister, som har bestilt en bil sidste år, og som nu mange måneder senere får besked om, at prisen på bilen og dermed deres beskatningen pludselig er steget 25-40 pct. Alene af den grund, at priserne på brugtbilsmarkedet er galoperet afsted. Det kan man simpelthen ikke byde firmabilisterne, siger han.

Nye tal fra Motorstyrelsen bekræfter, at 56.100 brugere af leasede biler i perioden september 2021 til april 2022 fik genberegnet bilens pris. Heraf endte otte ud af ti – eller 44.700 - med en højere beskatning end forventet, da leasingaftalen blev indgået.

De store skattestigninger rammer især danskere i leasede elbiler - stik mod intentionen om at fremme elbilismen og nå 775.000 eldrevne biler i 2030. For mens prisen og beskatningen for en leaset benzinbil i snit blev forhøjet med 11.900 kr. efter genberegning, var stigningen for elbilister 51.000 kr. – altså fire gange højere.

Tal fra Motorstyrelsen.png

Læs også: Grønne firmabilister får rekordstore skattesmæk

Motorstyrelsen: Forvent endnu højere genberegninger

Også biler i firmabilsklassen til mere end 400.000 kr. rammes særligt hårdt. De stiger ved genberegning tre gange mere end de billigere biler. Firmabilister skal dog fremover forvente endnu højere genberegninger af skatten på deres bil, vurderer Motorstyrelsen.

- Det er Motorstyrelsen opfattelse, at genberegninger på nuværende tidspunkt kan resultere i en højere værdi på personbilerne, fordi markedsprisen på brugte biler er steget i takt med, at det er blevet sværere at fremskaffe nye biler på grund af mangel på mikrochips og andre komponenter, der indgår i produktionen af nye biler, skriver Motorstyrelsen i en mail til Business Danmark.

Og meget tyder på, at Motorstyrelsen kan få ret. Hen over sommeren har mange grønne firmabilister henvendt sig til Business Danmark, fordi de lige har fået forhøjet beskatningen på deres el- eller plug-in hybridbil på mellem 100.000 og 200.000 kr. efter den obligatoriske genberegning tre måneder efter første indregistrering.

Læs også: Hvorfor kan jeg ikke klage over genberegning.

Brugtvognsmarkedet bestemmer din firmabilskat

Hos Bilbasen - Danmarks største markedsplads for nye og brugte biler – hænger de høje genberegninger ifølge kommunikationschef Jan Lang nøje sammen med de eksplosive prisstigninger på brugtvognsmarkedet, som fra 2021 til 2022 har ramte de elektriske biler hårdest med prisstigninger på 20-21 pct.

- Vi har en særlig situation, hvor der har været vanskelige leveringsbetingelser på det danske marked, mens en række tilskudsordninger i udlandet har gjort det attraktivt at importere nyere brugte elbiler. Samtidig har efterspørgslen været markant stigende, og alt i alt har det medført stigende priser på brugte biler. Den sidste faktor har været stigende priser på helt nye elbiler, og det har været medvirkende til at sende priserne op på de brugte, fortæller han.

I visse bilklasser har stigningen været endnu vildere, og ifølge Jan Lang har priserne langt fra toppet endnu.

- Mikrobilerne og MPV-modellerne er steget ekstraordinært meget - over 35 pct. generelt og for enkelte modeller såsom VW Up eller VW Toruan har stigningerne været endnu højere. Det skyldes en særlig presset udbudssituation, hvor antallet af biler til salg er faldet med over 70 pct., forklarer han.

- Priserne vil fortsat stige. Årsagen er, at udbuddet stadig er begrænset, og for elbilerne isoleret, er efterspørgslen massiv. De to eneste faktorer, der kan sende priserne ned igen, er faldende efterspørgsel eller stigende udbud, og der er især ikke udsigt til på kort og mellemlang sigt, at udbuddet øges, fastslår han.

bilbaserprisstigninger.png

Læs også: Ny grøn firmabilskat efter nytår

Firmabilister og leasingselskaber er prisgivet

Siden 2020 har alle med en leaset firmabil fået genberegnet bilens beskatning på markedsvilkår senest tre måneder efter første indregistrering. Reglen blev indført for at lukke muligheden for ”bilvask”, hvor leasingselskaber indregistrerede biler til lave handelspriser, leasede dem billigt til brugerne og efterfølgende solgte dem til højere priser end den oprindelige indkøbspris.

Konsekvensen af reglen er dog, at hverken firmabilister eller leasingseskaber kan forudsige bilens pris eller beskatning. Det skaber også stor frustration hos leasingselskaberne, påpeger Christian Brandt, direktør i brancheforeningen Finans & Leasing – hvis medlemmer foretager genberegningerne.

- Genberegningen af firmabilbeskatningen gør det ikke muligt at oplyse firmabilisten den endelige pris ved indgåelse af aftalen. Det er urimeligt og i strid med almindelige retsprincipper, at private skatteborgere skal have denne usikkerhed. Hertil kommer, at vi for tiden ser absurd høje stigninger i beskatningen på op til 30-40 pct, som følge af at brugtbilsmarkedet er gået amok med meget store prisstigninger til følge, forklarer han.

- Selvfølgelig har vi også et ansvar for at rådgive kunderne, så godt vi kan i den nuværende markedssituation. Leasingselskaberne påpeger i dialogen med kunderne, at de meget turbulente tider kan give sig udslag i høje genberegninger. Og at firmabilisten som følge heraf må være opmærksom på risikoen for, at beskatningen stiger endog særdeles meget. Men leasingselskabet kan ikke forudsige, hvor store stigninger, der bliver tale om, da markedet er ekstremt volatilt og svinger fra dag til dag, siger han.

Bred modstand mod genberegning

De firmabilister, Business Danmark har haft kontakt med, har ventet 9-12 måneder fra bilen blev bestilt til den blev leveret og genberegnet, og det sætter dem i en sårbar situation, påpeger landsformand, Jens Neustrup Simonsen.

- Man skal naturligvis betale en passende skat af sin firmabil. Her er listeprisen på bestillingstidspunktet det mest gennemskuelige og fair for alle. Det nuværende genberegningsprincip svarer til, at man skriver under på at overtage et hus om 12 måneder til en aftalt pris, men at man så skal betale en højere pris, hvis priserne på boligmarkedet er steget på overtagelsestidspunktet, siger han.

Ligesom Business Danmark forudså organisationer som DI, FDM, Autobranchen Danmark og de Danske Bilimportører under lovarbejdet i 2020, at genberegningsprincippet ville skabe økonomisk usikkerhed, svække retsstillingen for firmabilisterne og påføre leasingselskaberne ekstra opgaver ved genberegning. Også Finans & Leasing efterlyser klarere rammer og transparens på firmabilsmarkedet.

- Vi har i flere omgange foreslået skiftende skatteministre, at genberegningen erstattes af beskatning ud fra de standardpriser (red. listepriser), som bilimportørerne indberetter til Motorstyrelsen ved import af bilerne. Dermed vil såvel registreringsafgiften som firmabilbeskatningen ligge fast en gang for alle allerede ved indregistrering. Og firmabilisten vil fra starten af kende sin beskatning for at have en firmabil til rådighed, siger branchedirektør Christian Brandt.

5.400 firmabilister gør oprør

Ikke kun interesseorganisationer forholder sig kritisk til genberegningsreglen. Senest har firmabilisten Steffen Schmitt Petersen på eget initiativ oprettet et borgerforslag for at få afskaffet genberegningsprincippet, som p.t. er støttet af over 5.400 danskere. Et borgerforslag skal have 50.000 stemmer for at blive behandlet i Folketinget.  Cirka 90.000 danskere har en firmabil.

Se Borgerforslaget mod genberegning

Business Danmark mener, at businessfolk i en leaset firmabil skal kende beskatningen allerede, når de indgår en aftale med leasingselskabet. Beskatningen bør derfor afspejle de officielle listepriser – i stedet for en genberegning længe efter aftaleindgåelsen. Endnu bedre bør der indføres en teknisk beseret registreringsafgift med afsæt i køretøjets miljøvenlighed og sikkerhedsudstyr. Klart og enkelt. Det vil skabe transparens og retssikkerhed for brugeren og mindske bureaukratiet i leasingselskaberne.

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

6 Kommentarer

 • Ole Karlsen, Rapportér som upassende

  Vi må regulere dette med vores stemmer, der er snart valg: Har I lavet en undersøgelse omkring denne urimelige beskatning - er der partier som vil ændre reglerne omkring genberegning, hvis ja - kan i sige hvilke partier. Dette gælde selvfølgelig også den ekstra skat der bliver pålagt på hybridbiler fra 1 jan 23!

 • Administrator, Rapportér som upassende

  DI, FDM, Autobranchen Danmark, Business Danmark og de Danske Bilimportører forudså allerede under lovarbejdet i 2020, at genberegningsprincippet ville skabe økonomisk usikkerhed, svække retsstillingen for firmabilisterne og påføre leasingselskaberne ekstra opgaver ved genberegning. Til trods for advarslerne var der politisk flertal herfor. Men i politik ændrer meget sig jo særligt op til et valg - så hvilket standpunkt de respektive partier har lige nu skal stå hen i det uvisse. Det er dog noget som vi i Business Danmark løbende følger tæt. Bedste hilsner Janne Krogsbøll, marketingkonsulent Business Danmark

 • Palle Veje, Rapportér som upassende

  Det undrer mig virkeligt meget, at vi kun er 5800 personer der har stemt for på Borgerforslaget fra Steffen, med al dem omtale dette emne har. Hvis der skal gøres noget ved denne om beregningsmetode, må folk komme ud af busken og få stemt for, så vi kommer over de 50.000 stemmer.

 • Administrator, Rapportér som upassende

  Forstår din pointe Palle. Helt nøgternt så er 5800 ret pænt, men langt fra nok, med tanke på der er 90.000 firmabilister i DK og ikke alle opdager det, og de er nok de mest interesserede. Det forslag, der har fået flest stemmer i år fik 93.000 - men det henvendte sig til hele befolkningen og handlere om at afskaffe afgifterne på benzin og diesel, da priserne tordnede i vejret. Bh. Michael Krag-Svendsen, kommunikationschef Business Danmark

 • Brian Højlund, Rapportér som upassende

  Det er jo ikke bare firmabilisterne selv der bliver ramt men hele familien (+300.000 mennesker) - oven i stigende priser på el, gas, træ og fødevarer. Det må være rimeligt af man kender sin beskatning, når man underskriver en leasingkontrakt.

 • Administrator, Rapportér som upassende

  Yes Brian og som du påpeger er det en ordentlig stigning oveni den generelle inflation. Bedste hilsner Michael Krag-Svendsen, kommunikationschef Business Danmark

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

 • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
 • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
 • krænke privatlivets fred
 • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
 • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.