Nye regler: Få sparring på din barselsplan

Fra 2. august gælder reglerne om øremærket barsel for lønmodtagere. Forstå grundprincippet, beregn din barsel og få personlig sparring på din plan

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver, at du er gravid. Hvor længe kan du holde barsel? Og hvad med økonomien?

Spørgsmålene er ofte mange - og de samme - når kommende og nybagte forældre planlægger barsel. Svarene er derimod ofte meget individuelle. For selv om der er faste regler, så tager din barselsplan udgangspunkt i forældrenes ønsker, behov og ikke mindst ansættelsesvilkår.

Helt overordnet har forældre ret til i alt 52 ugers betalt barselsfravær før og efter fødslen - heraf er 11 uger øremærket til hver forælder. Samtidig sikrer Funktionærloven moderen ret til halv løn 4 uger før barslen og 14 uger efter. Resten af barselsperioden kan forældrene få barselsdagpenge - medmindre der allerede er bedre vilkår på din virksomhed, eller din virksomhed vil gå med til at betale dig løn en del af barslen, fordi de kan få refusion fra det, der hedder barselsfonden. Mulighederne er mange.

nyebarselsreglergrafik.png

Læn dig tilbage og lad vores jurister guide dig gennem de nye barselsregler. Det er en god ide at tænke over, om du/I vil overføre nogle af de 13 delbare uger til hinanden og om I vil udskyde en del af disse uger til senere i barnets liv.

Tænk over disse 5 ting og få sparring af vores jurister

  1. Hvornår har du termin eller født?
  2. Hvilke muligheder er der for orlov på din arbejdsplads? (se personalehåndbog/overenskomst/kontrakt) 
  3. Hvordan ønsker du og din partner at dele orloven?
  4. Skal noget af orloven eventuelt overføres til en anden?
  5. Forventer du at udskyde noget af barslen til senere?

Prøv barselsberegner på Borger.dk

Læs mere om barsel

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

0 Kommentarer

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

  • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
  • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
  • krænke privatlivets fred
  • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
  • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.