Et valg kan forstyrre din markedsføringsplan

Alle forventer, at et folketingsvalg er nært forestående. Det kan med ét sætte din nøje anlagte annoncekampagne på pause, advarer mediebureau

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Selv om vi ved, at et valg skal afvikles mindst hvert fjerde år, og den formelle valgkamp varer tre uger, så kan statsministerens tryk på valgknappen med ét sætte din nøje planlagte annoncekampagne på pause.

Flere medier har nemlig indskrevet sig retten til at ophæve aftaler omkring annoncering i en valgkampsperiode, og det kan gøre din ellers veltilrettelagte markedsføringskampagne til en fesen oplevelse.

- Vi rådgiver altid vores kunder om risikoen i forbindelse med en valgkamp. For det er ude af vores hænder, og noget som flere medier har skrevet ind i deres betingelser. Der er samtidig nogle medier, som ikke gør brug af dette eller måske ikke har det i deres betingelser. Disse er du som annoncør forpligtet af i forhold til en i forvejen indgået aftale – men sammenlagt betyder det jo så, at du måske ikke opnår, det ønskede medietryk, siger Anne Stokholm Hansen, director og associeret partner i mediebureauet Orchestra.

Anne Stokholm fornemmer helt klart, at valgrygterne spøger.

- Man kan godt mærke at mange annoncører lige nu taler og diskuterer kampagner. Det Radikale Venstres krav om udskrivning af valg senest den 4. oktober, har naturligvis fået mange annoncører til at kigge ind i nærmeste fremtidige kampagne og mediemix. Men når det er sagt, så er der intet, der er sikkert i den verden, og selv om der er sat et ultimatum, er valgkampen jo som bekendt ikke gået officielt i gang, og i det lys ændrer det lige nu ikke ved planlægningen hos annoncørerne.

Hun forventer, at medietrykket vil blive massivt, når valget kommer, og det skal nogle annoncører tage pejling af.

- Der er naturligvis store annoncører, der kører kampagner ugentlig, og som ikke ændrer adfærd under en valgkamp, for det rykker ikke på det samlede billede. Men for mindre og mellemstore virksomheder kan det have en betydning, for der er alt andet lige meget støj i en sådan periode - hvorfor du risikerer ikke at komme ud over rampen med dine budskaber, forklarer Anne Stokholm og tilføjer:

- Det er lidt ligesom med fjerde kvartal generelt. Her har vi at gøre med ”Black Friday” og julen, og det spiller naturligvis også ind i det samlede mediebillede – nogle kan så kapitalisere på tidspunktet, fordi de har et produkt, der passer godt ind her, mens andre måske gør klogest i at lægge deres kampagner udenfor perioden.

Mediebureau: Sådan kan valget påvirke din annoncering


Tv og web-tv

Viaplay Group
Dette er den eneste station, hvor man kan afvikle politisk annoncering på flow-tv. Man mister ikke sin plads, og Viaplay Group vurderer ikke, at valget vil få indflydelse på allerede bookede kampagner.

Discovery og TV 2
Ingen konsekvenser, da begge medier har valgt ikke at ville annoncere for politiske partier hverken på online video eller flow-tv

Online video via netværk og på andre nyhedsmedier
Der vil stadig være masser af online video-inventory tilgængelig, når ikke vi taler det, som tv-stationer tilbyder. Som med al anden annoncering i perioden bør man overveje, om et budskab bør tilpasses for at trænge bedst muligt igennem.

Radio

Kampagner, der er booket før der er udskrevet valg, vil ikke blive rykket. Men de forventer at melde udsolgt, så snart der udskrives valg.

Biograf

Kampagner, der er booket før, der er udskrevet valg, vil ikke blive annulleret. Men de forbeholder sig retten til at nedjustere kampagnetrykket på enkelte kampagner (dette har de dog ikke været nødsaget til tidligere). Afregning vil i så fald ske på baggrund af den nedjusterede kampagne. 

Outdoor

Som udgangspunkt afvikles alle outdoorkampagner som planlagt, når der udskrives Folketingsvalg. Det vil sige, man får det antal placeringer, man har booket på de aftalte medier. Når bookingen fastholdes på almindelige vilkår, betyder det omvendt også, at man ikke kan flytte sin booking til en anden periode for at undgå støjen fra et valg. Når valget udskrives, kan det dog være, at medierne alligevel ringer og hører, om man er interesseret i at rykke, hvis de mangler inventory. Men det er udelukkende et tilbud - ikke noget man er forpligtet til at takke ja til.

Undtagelse
Eneste undtagelse fra ovenstående blandt de større medier er Clear Channel, som forbeholder sig retten til at flytte bookede kampagner, såfremt det bliver nødvendigt. De starter med at ringe rundt og flytte dem, der vil flytte frivilligt. Hvis dette ikke frigiver tilstrækkeligt med inventory, kan de gøre brug af deres ret til at flytte kampagner. Hvis de ønsker at gøre brug af denne ret, skal kunden informeres om dette senest 72 hverdagstimer efter valgets udskrivelse. Kunden bliver efterfølgende refunderet hele kampagnens pris.

Print

Dagblade
Traditionelt set er dagbladene meget eftertragtede under en valgkamp, og der er derfor stor efterspørgsel på de bedste placeringer. Dette specielt i de første og sidste dage af valgkampen. Dagbladene ser derfor bort fra de reservationer, der ligger fra andre kunder på bestemte placeringer under valgkampen, da de politiske partier har forudbestilt disse til høje priser. Det betyder, at man som ikke-politisk parti med stor sandsynlighed mister alle sine reservationer på særplaceringer i valgperioden. Har man f.eks. booket side 3 en given dag i et givent dagblad, vil man med stor sandsynlighed blive placeret længere tilbage i avisen. Alle annoncer vil således stadig publiceres på de dage, man har booket, men annoncerne vil blive placeret længere tilbage i aviserne, hvis et politisk parti har betalt for en særplacering. Ønsker man ikke dette, kan man annullere eller rykke sin booking til en anden dag, under betingelse af det givne medies almindelige bestemmelser.

Lokale ugeaviser
I de lokale ugeaviser vil der også være stor belægning i valgperioden og specielt i den udgivelse, der ligger tættest på valgdagen, vil der være rigtig mange annoncer. På bookinger i de lokale ugeaviser har vi aldrig garanti om fast placering, så derfor ændrer et valg ikke på de bookinger, en ikke-politisk kunde måtte have.

Magasiner
Magasiner bruges typisk ikke i en valgkamp pga. de lange deadlines, så her vil alle bookinger blive afviklet normalt. Ugeblade kan til dels bruges i valgkamp, men da der altid er rigelig med annonceplads her, og der ikke gives placeringsgarantier, vil annoncer for ikke-politiske annoncører kunne indrykkes på almindelige vilkår. Såfremt en annoncør har ønske om at ændre sin booking på grund af valget, vil det kræve en vurdering fra sag til sag, og muligheden for annullering vil afhænge af mediets booking- og materialedeadlines.

Digitale medier

Bladhusene (Aller, Egmont, Benjamin, Bonnier)
Politiske partier prioriterer typisk ikke valgannoncering i magasiner, hverken print eller online, hvorfor annoncering forventes at fortsætte uændret uden risiko for annullering.

Nyhedsmedier (TV 2, BT, EB, JP, Politiken, Berlingske med videre)
Dagsejerskaber (både mobil og desktop): Politiske partier har førsteret, og man kan risikere at blive smidt af med dags varsel. Der vil oftest forsøges med en omplacering, og afregning vil blive lavet på baggrund af den nye placering, der dog aldrig vil være dyrere. Som på print er det oftest de første og sidste dage i en valgkamp, at dette sker, men medierne forbeholder sig retten til det under hele valgperioden.

ROS: Der kan bookes som sædvanligt, og der forventes øget inventory på ROS grundet typisk opsving i sidevisninger under valgkamp.

Programmatic: Der forventes øget inventory grundet typisk opsving i sidevisninger under valgkamp.

Nichemedier
Nichemedierne er typisk ikke ramt af valgannoncering, hvorfor vi ikke forventer, at annoncering her vil blive påvirket.

Sociale medier
Der forventes ingen udfordringer med levering, men de sociale platforme vil være præget af meget støj fra politiske budskaber. Dette bør man tænke ind i forhold til sit eget budskab og den kommunikation, man udkommer med.

Programmatic display
Der forventes at være markant mindre inventory og heraf udfordringer med levering på high-impact formater, hvorimod standardformater vil få øget inventory.

Særligt nyhedsmedier vil være præget af meget støj fra politiske budskaber. Livsstils- og nichemedier forventes dog ikke at være påvirket i lige så høj grad – hvis overhovedet – af politisk indhold.

Kilde: Mediebureauet Orchestra

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

0 Kommentarer

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

  • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
  • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
  • krænke privatlivets fred
  • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
  • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.