Carl Ras-ansatte er stjernerne – også på sociale medier

I håndværksgrossisten Carl Ras går content marketingstrategien hånd i hånd med social selling. Få fem tips til employer advocacy

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Glade medarbejdere giver glade kunder, som køber mere. Det er levereglen i den familieejede håndværksgrossist Carl Ras - både i butikkerne og på sociale medier. 

Og det går i den grad strygende. I 2021 landede virksomheden det største overskud i flere år og nærmer sig hastigt en årlig milliardomsætning. Og senest i 2022 blev virksomheden udråbt som Danmarks næstbedste mellemstore arbejdsplads og den bedste arbejdsplads til inklusion, da organisationen Great Place to Work i foråret uddelte priser.

I 2008 overtog Gorm Rasmussen roret som tredje generation for familiefirmaet  efter sin far Cai Rasmussen. Siden har virksomheden gennemgået en målrettet professionalisering med fokus på digitalisering og på at skabe en kultur med klare værdier.

På lidt over ti år er Carl Ras avanceret fra en 22. til en 2. plads over de bedste arbejdspladser i Danmark. Og dét resultat fylder mere i virksomheden end det seneste succesfulde årsregnskab, fortæller Emilie Greve Falbe-Hansen, der kom til virksomheden for snart to år siden for at styrke virksomhedens interne og eksterne kommunikation – særligt også med fokus på sociale medier.

- Ledelsen har tidligt indset, at de knap 400 medarbejdere og deres arbejdsglæde er vores vigtigste værktøj og ressource. Vi tror fuldt og fast på at glade medarbejdere, skaber glade kunder - og i sidste ende bedre omsætning. Derfor måles lederne løbende på medarbejdertilfredsheden, og vores direktør finder det vigtigere, at vi fejrer titlen, som den næstbedste arbejdsplads, mere end de økonomiske resultater, der kan svinge op og ned, mens medarbejdertilfredshed skal være stabil og helst støt stigende.

- Når medarbejderne er vores stjerner, er det naturligt at inddrage dem personligt, så hele organisationens arbejde skinner igennem i vores kommunikation. Det giver den autenticitet og troværdighed, som er afgørende, hvis man vil lykkes på sociale medier, siger hun.

Fortæl gode historier, der sælger

Emilie Greve Falbe-Hansen driver Carl Ras´ content marketingindsatser med kolleger i HR, Marketing og Online for at understøtte virksomhedens salg og rekruttering af nye medarbejdere. Men content marketing og social selling, som mange af virksomhedens sælgere interesserer sig for, må ikke udelukkende ende som reklame og produktsalg, forklarer hun.

- Når vi planlægger vores indsatser på sociale medier, forsøger vi konstant at vinkle historierne, så de bliver relevante og nærværende for medarbejderne og kunderne. Historierne skal først og fremmest fortælle, hvem vi er og hvad der kendetegner os - for de ved i forvejen udmærket, hvad vi sælger.

Historierne - som hun og kollegerne producerer - kredser hovedsageligt om social ansvarlighed, bæredygtighed, kundecases og arbejdsglæde. De deles på Carl Ras´ interne kommunikationskanal og for eksempel i et kundemagasin til håndværkere, i nyhedsbreve, til nyhedsmedier og på sociale platforme som LinkedIn, Facebook og Instagram. Men et lige så vigtigt element er medarbejdernes deling af historierne på sociale medier - employer advocacy. 

-Det giver 2150 ekstra klik på vores opslag årligt - svarende til en annonceværdi på 92.000 kr. Så der er ingen tvivl om, at medarbejdernes engagement på særligt LinkedIn skaber stor værdi for Carl Ras – det medvirker til større synlighed udadtil og øger vores brandværdi over for nye potentielle medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere, siger hun.

- Det kan godt være historier, som ikke nødvendigvis handler om Carl Ras, men som illustrerer vores virksomheds værdier og syn på omverdenen. Vi har for eksempel skrevet om diversitet og vigtigheden af kvinder i håndværksfaget - boss ladies.

-Vi giver også råd og ideer til, hvordan man kan arbejde mere bæredygtigt i byggebranchen, hvilket ligger i fin forlængelse af, at vi for halvandet år siden købte vi os ind i en lille trælast på Refshaleøen, Havnens Hænder - Danmarks første biobaserede byggemarked som drives af tre ildsjæle, der også laver workshops om bæredygtige byggematerialer. Vi sælger selv værktøj og beslag, men det er en fordel, at vi kan guide kunder videre til dem, hvis de søger bæredygtige byggematerialer og løsninger, fortæller hun og uddyber:

-Det er vigtigt for os at bruge storytelling i vores kommunikation og branding. Det gør vi for at illustrere vores budskaber og gode historier, der skaber værdi og relevans for kunder og nye potentielle medarbejdere. Så frem for at skrive, at vi støtter op om diversitet, vil vi hellere sætte fokus på en kvindelig håndværker og fortælle om hendes hverdag og vej ind i branchen, ligesom vi har fortalt tips og tricks og kundecases om håndværkere eller byggevirksomheder, der har fået erfaringer med at bygge med biobaserede materialer fra Havnens Hænder. Når vi går op i at tage socialt ansvar, vil vi også gerne fortælle vores personlige virksomhedshistorier om, hvordan vi tager socialt ansvar, og hvilken forskel det har skabt.

Vi viser selvfølgelig også, det vi kan frem. Og allerhelst eksempler med kunden i fokus. Sidste år havde vi god succes med at sætte fokus på, hvordan containerløsninger til værktøj og materialer på byggepladser giver mindre spildtid og lavere omkostninger hos virksomheden Vognsen & Co i Aarhus. Den var så god, at Børsen også tog historien op, siger hun.

imagee4lmo.png

Håndværkere på LinkedIn

I Carl Ras går content marketingstrategien hånd i hånd med intern uddannelse af virksomhedens ledere og medarbejdere i social selling.

- Vi har alle brug for at se det konkrete udbytte ved at bruge vores sociale netværk på jobbet. Derfor uddanner vi både vores interne og eksterne sælgere – hvoraf mange ligesom kunderne ofte er håndværksuddannet - i social selling og digital pleje af kunderelationer på LinkedIn. Det er frivilligt at deltage i træningen, og mange har taget godt imod tilbuddet, og kan se værdien i det.

Carl Ras bruger delingsplatformen Sociuu. Herigennem sender Emilie Greve Falbe-Hansen en mail med deleværdigt indhold til kollegerne, som de nemt kan give et personligt præg og sende videre til deres sociale digitale netværk. Det giver også mulighed for at måle hvilke opslag, der virker godt, og hvilke medarbejdere, der får god respons.

- Min mission er at motivere og engagere dem til at deltage. Tidsmæssigt er det fristende at lave en færdiglavet standardpakke til alle. Men jeg bestræber mig på at inspirere kollegerne til at gøre opslagene personlige ved at stille dem spørgsmål, så der er variation i de opslag, de deler. Det giver pote, og mange er blevet gode til at lave personlige opslag, siger hun.

- Kollegerne er også flittige til at dele virksomhedscases, de har bidraget til. Eller hvis vi åbner nye showrooms for alt fra elværktøj til dørgreb eller hvis en af vores butikker, har ansat en kendt person fra lokalområdet, hvor kunderne kan få glæde af hans eller hendes ekspertise - og ikke mindst historier om Carl Ras som arbejdsplads, og de succeser, vi har opnået sammen.

Ledere tiltrækker nye medarbejdere via sociale medier

Lederne i Carl Ras var de første, som blev trænet i brugen af LinkedIn for at forstå vigtigheden af mediet og hvad det kan. Senest er ledergruppen blevet undervist i, hvordan de bruger LinkedIn til rekruttering af nye medarbejdere.

Det er nødvendigt i en byggebranche med få ledige hænder. For år tilbage slog man bare et jobopslag op. I dag skal der langt mere til, og du skal som leder mere ud over scenekanten, fortæller Emilie Greve Falbe-Hansen.

- For cirka et halvt år siden havde vi udfordringer med at rekruttere nogle butikssælgere på Sjælland. Jobbet stod åbent i to måneder, men så trænede vi den kommende ansattes nærmeste leder i at researche selv. Og på kun en uge havde han fundet den rigtige kandidat. Hvem vil ikke også gerne blive håndplukket på den måde af sin kommende chef, siger hun og uddyber:

- Vi er nødt til at vise vores kunder, netværk og omgivelser, at vi er en attraktiv arbejdsplads. Vi har en flad organisationskultur – alle hilser på hinanden og vores adm. direktør Gorm Rasmussen og særligt hans far, Cai Rasmussen, som er 2. generation og i dag sidder i bestyrelsen, møder ofte tidligere ind i Carl Ras for at lytte og tale med både gamle og nye medarbejdere i vores mange butikker. Sidste år havde vi 2 40-årsjubilæer og 2 25-årsjubilæer, ligesom vi næsten hver måned har medarbejdere, der kan fejre 10, 15 eller 20-års jubilæer. Stort set hver måned har vi tidligere ansatte, der vender tilbage, fordi de værdsætter den familiære kultur. Det er vigtige historier at fortælle, siger hun.

Carsrasdirektion3stk.png

Foto: Direktionen i Carl Ras. Til venstre direktør, Jan Holte Teller, i midten administrerende direktør i Carl Ras, Gorm Rasmussen, og til højre CFO, Jimmy Nordling Drevfors.
 

En autentisk arbejdsplads med højt til loftet

Carl Ras er en virksomhed med højt til loftet og plads til et selvstændigt initiativ. Det vidner inklusionsprisen for inddragelse af socialt udsatte på centrallageret i Herlev om, som Carl Ras løb med i 2022-udgaven af Great Place to Work.

- Vi talte længe om, hvordan vi skulle vinkle historien, så den blev interessant for andre. Det blev til en personlig historie om, hvordan assisterende lagerchef i Carl Ras, Peter Hald - der selv har været på kanten af samfundet i en tidlig alder – sammen med rådgivningsfirmaet SamFocus og de lokale jobcentre i Herlev og Ballerup har gjort en særlig indsats for at hjælpe udsatte borgere ind på arbejdsmarkedet, siger Emilie.

- At Peter var hovedpersonen viser, at der er hold i kulturen og muligheden for at tage et initiativ. Det var en historie mange kolleger delte, fordi de blev rørte, stolte og ville støtte op om Peter.

I dag består knap en tredjedel af centrallagerets 47 ansatte af medarbejdere, der tidligere har oplevet at være på kanten af arbejdsmarkedet, der på lige fod med resten af teamet sørger for, at kunderne får de rigtige varer til tiden. Heriblandt medarbejdere, der har lidt af paranoid skizofreni og depression.

Carlraslager.png

Emilies råd til succes på sociale medier

  • Undgå direkte salg på LinkedIn. Skab i stedet interesse, gode relationer og inspirer ved at fremhæve den værdi, dit indhold kan skabe for dine kolleger og deres kunder
  • Show it don´t tell it. Sig ikke hvad I er gode til, men vis det gennem eksempler og storytelling
  • Mål, så du ved, hvad der virker
  • Træn både ledere og medarbejdere i forståelsen for sociale medier og i at gøre opslag personlige
  • Hav en klar strategi for, hvad du vil med dit indhold
Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

0 Kommentarer

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

  • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
  • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
  • krænke privatlivets fred
  • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
  • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.