Medarbejder fik ”dummebøder” på jobbet

Er det okay, at en virksomhed opkræver et stort administrationsgebyr for at trække en ansat i løn for en fartbøde? Nej, siger jurist efter ny sag

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Det går stærkt i sikkerhedsfirmaet Verisure. Siden 2016 er antallet af medarbejdere og omsætningen suset i vejret, viser regnskabstal fra Proff.dk.

Det er 30-årige Mads Dalsgaard, der gennem et år har arbejdet for Verisure, er levende eksempel på.

- Jeg fik tilbudt jobbet gennem en familierelation, og som udgangspunkt var min tid i Verisure helt fantastisk, og jeg har lært meget. Verisure har et rigtig godt produkt, og du har mulighed for at tjene gode penge – men du skal også løbe stærkt, og ikke mindst lægge mange timer i det, siger Mads Dalsgaard, der oprindelig er uddannet slagter, men altid har brændt for salg og service.

Men nogle gange gik det lige lovlig stærkt, fortæller Mads Dalsgaard, der i sin tid i Verisure fik fire fartbøder, når han kørte ud for at besøge potentielle kunder.

- Når du er på 100 procent provision, så vælger man gerne at lægge møderne tæt i kalenderen. Og for ikke at skuffe kunderne og komme for sent til møderne, så kommer man nogle gange til at køre lidt over det tilladte. Jeg har aldrig tidligere fået en fartbøde, før jeg startede i Verisure. Og selv om det ikke er nogen undskyldning, så var det ikke fartoverskridelser i vanvidsgenren, men den mindst mulige fartbøde på 1.000 kr.

- Som sikkerhedskonsulent kører man i Verisure-biler. Det gjorde jeg også, og hver eneste gang erkendte jeg overfor ledelsen, at jeg var blevet blitzet og var klar til selv at betale bøden. Men oveni fartbøden på 1.000 kr. lagde Verisure et gebyr på 500 kr., som senere steg til kr. 1.000 kr., fortæller han.

Doblede gebyret op

Mads Dalsgaard var indforstået med, at han skulle betale bøden. Men da Verisure doblede gebyret op for alle medarbejdere, kontaktede han sin fagforening Business Danmark, fordi han mente, det havde karakter af en "dummebøde".

Lars Clement Madsen er jurist og advokatfuldmægtig i Business Danmark, og han behandlede Mads Dalsgaards sag.

- Jeg har aldrig set noget lignende. Det er klart, man skal køre ordentligt og selv betale sin bøde, men gebyret står slet ikke mål med besværet med at håndtere en fartbøde, siger han.

- Mads er næppe den første og sidste, der har fået en fartbøde i Verisure. Vi har ikke tal for, hvor mange gebyrer der er blevet opkrævet gennem tiden. Men med over 600 ansatte kan det løbe op i et anseligt beløb, forklarer han.

Slut med gebyr

I følge Lars Clement Madsen skulle Verisure nu være stoppet med at opkræve gebyrer, og Mads Dalsgaard har i dag også fået sine "dummebøder" tilbage og har fået nyt job i en anden branche.

- Efter vi påtalte sagen overfor Verisure, vendte de tilbage, med argumentet om, at det var for, medarbejderne ikke skulle overtræde fartgrænserne – hvilket er svært at argumentere imod, fortæller Lars Clement Madsen.

- Vi holdt fast i, at det væsentlige var beløbet størrelse, hvilket efterfølgende fik dem til at ændre proceduren. I kølvandet kan man så håbe, at andre medarbejdere, der er blevet opkrævet et stort administrationsgebyr, også påberåber sig retten til at få dette retur, siger han.

Snak med en af vores jurister

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

1 Kommentar

  • Lance Gunnarsson, Rapportér som upassende

    Utroligt at dansk erhvervsliv stadig har så store problemer med at opføre sig ordentligt.

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

  • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
  • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
  • krænke privatlivets fred
  • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
  • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.