Lønrådgivning boomer efter vild inflation

Vanvittig inflation og et glohedt jobmarked. Den perfekte storm får flere end nogensinde til at spørge ”hvordan får jeg mere i løn?” – navnlig kvinder

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

2020-2022 – tre vanvidsår, som med sikkerhed vil finde plads i historiebøgerne.

Vi er gået fra ro og stabilitet over global sundhedskrise til krig i Ukraine. Vi er gået fra rekord til rekord med hensyn til, hvor hurtigt ledigheden er steget og faldet i dette årtusinde. Og i april steg forbrugerpriserne så med ikke mindre end 6,7 pct. – den højeste stigning i knap 40 år.

Det har udløst et veritabelt boom i antallet, der leder efter gode råd til deres næste lønforhandling. Fra 2017 til 2021 fordobledes antallet, der søgte lønsparring i fagforeningen Business Danmark, og tallet forventes i år med at blive 3-4 gange højere end i 2017, hvis det nuværende tempo fra årets første fire måneder fortsætter.

eksplosion i lønsparringer.png

Nyt webinar om lønforhandling

Kvinder søger dobbelt så tit råd

Det er langt overvejende kvinder, som opsøger lønrådgivning. Tendensen er stigende, og i år står kvinder for 56 pct. af alle lønsamtaler, selv om de udgør 30 pct. af medlemsskaren, fortæller Lise Vestergaard, der årligt snakker med hundredvis af Business Danmark medlemmer om løn og karriere.

- Kvinder er langt mere tilbøjelige end mænd til at søge sparring inden lønsamtalen – det er naturligvis positivt, for det er med til at klæde dem på til lønkampen. Og det gør kvinder mere bevidst om den værdi, de skaber for virksomheden og kan bidrage med fremadrettet.

Hun fæstner sig også ved andre tydelige forskelle ved mænds og kvinders tilgang til lønforhandling.

- Kvinder er oftere af den opfattelse, at ”ledelsen nok er bekendt med, at det er mig, der var primusmotor bag de flotte resultater, hvilket jeg nok skal blive belønnet for ved næste lønforhandling.” Men sådan fungerer det bare ikke i virkeligheden, siger hun.

Læs også: Inflation kan give dig mere i løn

Du skal forhandle løn flere gange om året

- Mange mænd tager lønforhandlerkasketten på hver dag på arbejde og flager gerne med deres resultater, som de igen minder chefen om ved lønsamtalen.

- Kvinder derimod tager typisk kontakt til os én gang årligt forud for lønsamtalen og indgangsbønnen er ofte ”jeg synes, at jeg måske nok fortjener en lønforhøjelse ud fra de resultater, jeg skaber". Og ofte har de ret, men det er bare ikke nok, siger hun og uddyber:

- Du skal kontinuerligt være meget tydelig om den værdi, du skaber, så chefen ikke er det mindste i tvivl. Jeg siger ikke, at du hver gang skal skrive en lang afhandling og opdatere dit cv, men har du afsluttet et vigtigt projekt, så skriv kort dine oplevelser ned og de resultater du og dit team har skabte – det huskes - og det vil påvirke din lønforhandling i positiv retning. Det er rigtig mange mænd forbandet gode til at gøre, slutter hun.

Prøv lønberegner

Få styr på fire ting før lønsamtalen

  1. Vis, du skaber værdi, så ofte du kan. Sæt ord på, hvad bidrager du med - det kan både være hårde KPI´ere og resultater eller at du med din adfærd fremmer en ønskelig kultur.
  2. Forklar, hvorfor du er værd at satse på. Din chef belønner dig ikke kun for sidste års sejre, men i høj grad i forventningen om dine fremtidige sejre. Vær derfor skarp på, hvad du vil udrette i den kommende tid.
  3. Find de rigtige tal. Om du får din ønskede lønfremgang afhænger af mange ydre forhold: Ledigheden, inflationen, markedssituationen i din branche og din virksomheds resultat. Research derfor i branchespecifikke lønstatistikker, hos Danmarks Statistik og i din virksomheds årsregnskab.
  4. Har du husket frynsegoderne, som fleksibilitet, ferie og firmabil? Og hvad med arbejdsgiverbetalt internet hjemme, fri mobiltelefon, betalt barsel og pension - listen er lang og mulighederne mange.

Book lønsparring

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

0 Kommentarer

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

  • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
  • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
  • krænke privatlivets fred
  • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
  • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.