Ekstraordinært: Nu stiger dine kørepenge og -fradrag

For kun tredje gang på 30 år hæver Skatterådet ekstraordinært befordringsfradraget og kørepengene i løbet af året. Du får små 20 øre mere pr. liter

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Tårnhøje brændstofpriser gør det dyrt at køre på arbejde. I går anbefalede Statsministeren, at kørselsfradraget sættes op. Og i dag har Skatterådet, som fastsætter satserne, fulgt trop.

- Vi har meget høje benzinpriser i landet lige nu, og det er blevet dyrt at fylde tanken helt op. Der er ganske mange danskere i den erhvervsdygtige alder, som er fuldstændig afhængig af deres bil for at kunne passe deres arbejde. Det gælder især, hvis man har afstand til sit arbejde og bor i provinsen. Derfor vil vi foreslå et forhøjet befordringsfradrag, sagde Statsminister Mette Frederiksen i går til Avisen Danmark.

Dermed tog hun forskud på Skatterådets planlagte møde i dag, hvor fradraget for pendlere og de skattefri kørepenge for erhvervsbilister i egen bil var til debat.

Her besluttede Skatterådet at hæve befordringsfradraget for pendlere med 18 øre til 2,16 kr. pr. kilometer - gælder for hele skatteåret 2022.

Samtidig stiger den skattefri kørselsgodtgørelse for erhvervsfolk, der bruger egen bil på jobbet med 19 øre til 3,70 kr. for de første 20.000 km. For de efterfølgende kilometer er satsen steget med 18 øre til 2,16 kr. pr. km. 

Kører du fra 1. maj og året ud 25.000 km i egen bil for din arbejdsgiver, vil satsløftet give dig ca. 4.500 skattefri kroner mere i kørepenge.

En konsekvens af høje benzinpriser

Løftet i fradraget og befordringsgodtgørelsen sker, fordi brændstofpriserne i 2022 er stukket helt af i forhold til de prognoser Skatterådet har fastsat satserne efter. Rådet havde forventet, at en liter benzin i 2022 ville koste 12,78 kr. Men alene den seneste måned har listeprisen på en liter 95 oktan konstant svinget mellem 15.69 og 16.69 kr.

Det har Skatterådet nu taget pejling af, så befordringsfradraget fastsættes efter en literpris på 15,77 kr. for hele 2022. Derimod sættes satserne til erhvervsbilister efter en lidt højere literpris på 16,01 - til gengæld gælder de nye satser så kun fra og med 1. maj - fordi det skønnes for administrativt bøvlet for erhvervslivet at rette satserne bagudrettet.  

benzinpriserultimoapril.png

Erhvervsbilister blev ramt særligt hårdt

De seneste måneder har politiske partier, bilisternes organisation FDM og fagforeningen Business Danmark flere gange påpeget, at kørselssatserne var hægtet af prisudviklingen.

- Prisen for en liter brændstof har den sidste måned konsekvens ligget 3-4 kroner over, de satser som erhvervsbilister kompenseres efter. Jeg er glad for, at politikere og Skatterådet har lyttet til kritikken, så lønmodtagere kan få dækket nødvendige udgifter til rejser og transport, når de stiller egen bil til rådighed for deres arbejdsplads, siger Jens Neustrup Simonsen, landsformand i Business Danmark, der hilser det ekstraordinære løft til satser velkommen.

Med løftet i befordringsfradraget må det forventes, at 1. behandlingen 10. maj af borgerforslaget om at sænke afgifterne på benzin og diesel fejes af banen.

Funktionærloven § 9

"Såfremt en funktionærs arbejde i arbejdsgiverens tjeneste medfører udgifter til rejse, ophold uden for hjemstedet og lignende, har funktionæren krav på, at alle nødvendige udgifter hertil bæres af arbejdsgiveren, og denne er pligtig at yde funktionæren passende forskud til afholdelse af disse udgifter."

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

0 Kommentarer

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

  • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
  • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
  • krænke privatlivets fred
  • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
  • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.