Fyret sælger erstattet af direktørens datter

Det er enhver leders ret at opsige sine ansatte. Men uden gode argumenter går den ikke, viser sag, hvor sælger fik 90.000 kr. for usaglig opsigelse

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

De fleste vil efter en opsigelse bare én vej – videre til næste job. Men nogle gange kan det betale sig at se sig tilbage.

Det var tilfældet i en ny Business Danmark sag fra Byretten i Aarhus, som har tilkendt en sælger 90.000 kr. i erstatning for usaglig opsigelse – altså hvor arbejdsgiveren ikke kan give en troværdig forklaring på årsagen til opsigelsen.

Sælgeren, der solgte transportløsninger, blev opsagt umiddelbart efter, at coronaen kom til Danmark i marts 2020, fordi stillingen blev nedlagt på grund af omstruktureringer, fortæller advokat i Business Danmark, Lise Buhl.

- Han blev opsagt på grund af det, der hedder virksomhedens forhold, altså omstruktureringer og besparelser. Det kan umiddelbart lyde helt legitimt coronaen taget i betragtning. Men problemet opstod, da direktøren få måneder forinden havde ansat sin datter i en lignende stilling i virksomheden.

Du kan ikke opsiges uden grund

Som funktionær er du beskyttet af funktionærlovens § 2b, som siger, at du efter et års ansættelse ikke kan opsiges uden rimelig grund, det kan for eksempel være, fordi din arbejdsgiver skærer ned eller laver organisationsændringer.

-Derfor råder vi altid til, at man får årsagen til opsigelsen på skrift, så man har en ordentlig forklaring, siger Lise Buhl og uddyber, at den skriftlige forklaring viste sig nyttig i denne sag.

- Dommeren gav vores medlem medhold, fordi direktøren nedlægger hans stilling og opsiger ham få måneder efter han har ansat en medarbejder i en tilsvarende stilling - oveni købet hans egen datter.

Oplever du, at der er noget fikumdik i forbindelse med eller efter din opsigelse, så kontakt din fagforening råder Lise Buhl.

- Bliver du eksempelvis opsagt på grund af omstruktureringer, stillingsnedlæggelse, effektivisering, og der kort før eller efter bliver ansat en ny medarbejder i en tilsvarende stilling, så kan opsigelsen meget vel være usaglig. Så hold øje med stillingsopslag og på LinkedIn, hvor nyansættelser typisk slås op og sørg for at tage et screendump som bevis.

Snak med en jurist

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

0 Kommentarer

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

  • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
  • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
  • krænke privatlivets fred
  • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
  • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.