69% lønforskel mellem disse brancher

Er det op ad bakke at forhandle dig til højere løn i dit nuværende job? Så overvej at skifte branche. Lønnen for samme job svinger enormt

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Den lave ledighed og lange coronatid har givet danskerne mod på et jobskifte.

Netop nu pønser fire ud af ti på at kvitte jobbet til fordel for et nyt – og allerhelst i en anden branche, end de plejer, viser befolkningsundersøgelse lavet af Userneed for Business Danmark.

Chancen for et brancheskift er i øjeblikket særdeles gunstigt, fordi manglen på arbejdskraft får virksomheder til at rekruttere langt bredere.

Taberne i spillet om medarbejderne kan meget vel blive lavlønsbrancherne, vurderer Kasper Rubæk, ansvarlig for løn- og karriererådgivning i fagforeningen Business Danmark, som 14. juni holder webinar om lønforhandling ved jobskifte

- Højere løn er ubetinget det, der kan friste danskerne til at skifte job i øjeblikket - eller blive for den sags skyld. Det kan visse brancher bedre honorerer end andre, fortæller han.

Disse brancher lønner bedst

Øverst i den lønmæssige fødekæde finder man virksomheder, der sælger medicin, it, elektronik og kemi. I den anden ende af skalaen er virksomheder med fokus på detailhandel og oplevelsesindustrien, viser Business Danmarks lønundersøgelse foretaget blandt salgs- og marketingfolk.

- Afstanden fra top til bund er enorm. I medicinalbranchen tjener man typisk 25.000 kr. mere om måneden - eller 69 pct. mere - end dem, der sælger til detailhandlen - vel at mærke for samme stillingskategori. Så kan det godt være, at du som ny og uden brancheerfaring kommer til at gå for lidt mindre i begyndelsen, men potentialet er på sigt stort, hvis du lige orienterer dig om lønnen på tværs af brancher, siger Kasper Rubæk.

Han hæfter sig ved, at de højtlønnede brancher også fører på andre parametre, som jobsøgere lægger vægt på.

- Næst efter højere løn, søger danskerne fleksible arbejdsvilkår som for eksempel mulighed for hjemmearbejde – og mere udviklende opgaver. Det er også et ønske de lavtlønnede brancher har sværere ved at opfylde end de lønførende.

Find lønnen på tværs af brancher

Afklaring om løn skaber ro

Den højeste inflation i knap 40 år kan virkelig mærkes. Det har fået os til at sænke forbruget, og samtidig leder vi efter måder, vi kan øge indtjeningen på. Det har fået rekordmange til at researche om de lønmæssigt ligger on par og opsøge lønrådgivning.

- Alene siden nytår har tre til fire gange flere søgt lønrådgivning end for fem år siden. Det er godt på flere måder, påpeger Kasper Rubæk og uddyber:

- Når man snakker om løn er det vigtigt at tage udgangspunkt i faktuelle løntal og den værdi, man skaber for virksomheden, fremfor hvad men føler er fair og rimeligt. For når du holder lønsamtalen ud i strakt arm, tager man heller ikke snakken og resultatet så personligt.

- To ud af tre vi snakker med ender med at blive mere tilfreds med lønsamtalen, end de plejer. Det kan være, at de opnår et bedre resultat end forventet, eller at samtalen bare forløber bedre, fordi de har tænkt tingene igennem og har argumenterne på plads.

- Og så vil der være nogle, der når til den erkendelse, at det er tid til at søge nye veje - eller modsat at de rent faktisk lønmæssigt ligger pænt sammenlignet med andre og derfor vælger at blive, hvor de er, siger han.

Få sparring om løn

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

0 Kommentarer

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

  • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
  • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
  • krænke privatlivets fred
  • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
  • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.