Danskerne er forberedt på jobskifte – er du?

Coronakrisen har gjort os mere modtagelige for jobtilbud. Kun halvdelen er sikre på at sidde i samme kontorstol ved årets udgang. Hent headhunterguide

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Indtil for et lille år siden var alting mere forudsigeligt. Virksomheder kunne stole på de lagte budgetter. Den store udfordring bestod i at finde de nødvendige ressourcer og kvalificeret manpower til at løse opgaverne - og indfri de ambitiøse mål.

Men siden den famøse dag i marts sidste år, hvor Danmark måtte lukke ned på grund coronaen, er meget forandret og virksomhederne har navigeret i uvant terræn.

Og den usikkerhed har forplantet sig til medarbejderne, der er blevet mindre skråsikre på, om de kan eller gider beholde deres arbejde.

Kun halvdelen af danskerne forventer, at de med stor sikkerhed sidder i samme job næste år samme tid. Og hver femte forventer, at de helt sikkert eller meget sandsynligt vil søge nye græsgange – enten af lyst eller af nød, viser Wilke-undersøgelse lavet for fagforeningen Business Danmark.

- Fra det tidspunkt, hvor statsministeren lukkede landet ned, var det tydeligt, der skete en markant stigning i antallet af forespørgsler til os, som først og fremmest handlede om, hvordan man kunne beholde sit job og om ens rettigheder ved en eventuel opsigelse, fortæller Kasper Rubæk, CCO og ansvarlig for karrieresparring i Business Danmark.

Guide: Sådan bliver du headhuntet

Mange er lydhøre for jobtilbud

Kasper Rubæk oplever dog også, at folk siden efteråret er blevet mere lydhøre over for idéen om et jobskifte – eventuel til en helt ny branche.

- Ingen ved endnu, hvordan alting bliver, når pandemien for alvor er overstået - til trods for de første vacciner er givet. Mange virksomheder er stadig omfattet af hjælpepakker, men når det er slut med dem, så kommer verden nok til at se noget anderledes ud - og det ved medarbejderne godt.

- Det er i hvert fald tydeligt, at flere er begyndt at lytte efter jobtilbud, og det handler rigtig mange henvendelser om lige nu. Ikke kun fordi folk er presset til det. De mange hjemmearbejdsdage væk fra jobbet har også fået mange – som ellers sidder sikkert i sadlen - til at se nye muligheder og revurdere deres job og karrieresituation, fortæller han.

Flere fleksible job post-corona

Samme tendens har vikar-og rekrutteringsvirksomheden Moment oplevet i 2020.

- Vi har mærket stor interesse for de job, vi tilbyder og formidler. Folk er mere åbne og fleksible og har mod og lyst til at søge nyt, siger Morten Højberg, adm. direktør i Moment til finans.dk, da netmediet dækkede historien.

Mens arbejdsløsheden har hærger i nogle brancher, har jobbene hængt på træerne i andre. Morten Højberg oplever enorm villighed til at søge hen, hvor der er job at få, og den forandringsparathed bliver der brug for, når coronakrisen slipper sit greb.

- Mange virksomheder vil tøve med at fastansætte medarbejdere, fordi de er usikre på fremtiden. I den situation er det vigtigt, at folk er parate til at prøve noget nyt, siger han.

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

0 Kommentarer

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

  • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
  • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
  • krænke privatlivets fred
  • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
  • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.