Vanvidskørsel kan koste firmabilister dyrt

Du kører naturligvis fornuftigt. Derfor kan du være ligeglad med de nye regler om vanvidskørsel. Helt forkert. Du hæfter økonomisk for andres dumheder

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Vidste du, at du hænger på regningen, hvis din leasede firmabil eller private bil har været brugt til vanvidskørsel? – det gælder, hvad enten du selv har kørt bilen eller lånt den ud til din ægtefælle, voksne børn eller andre.

Siden slutningen af marts har politiet nemlig fået nye våben i kampen mod vanvidsræs på de danske veje. Nu kan bilen også blive konfiskeret og solgt på auktion med dig som erstatningsansvarlig uanset ejerforhold – det vil sige, hvad enten du ejer bilen eller blot er bruger af virksomhedens eller leasingselskabets bil, påpeger Peter Munch Larsen, jurist i Business Danmark.

- Det nye sort er, at politiet kan konfiskere og sælge firmabilen på auktion, og du, som bruger, skal dække ejerens tab – også selv om forseelsen skete, da du lånte bilen ud til familie eller venner. Da en bil er dyr, vil der være tale om en stor erstatning. Størrelsen afhænger af, hvad bilen indbringer ved auktion, og ikke mindst om bilen er belånt eller betalt ud, siger han og uddyber:

- Der er fortsat en række uafklarede forhold. Men meget tyder på, man slipper billigere, hvis bilen er belånt, fordi kreditorerne er de første, som får penge ved salg af bilen, hvilket reducere erstatningskravet over for bilens bruger. Det er straks værre, hvis du eller din virksomhed ejer bilen og har betalt den ud – her tegner det til, at indtægten fra bilsalget går direkte i statskassen, siger Peter Munch Larsen.

Høj fart kan nu også fælde dig

Lovstramningen, der gled glat gennem Folketinget, er konsekvens af politiets besvær med at forebygge spirituspåvirket og hensynsløs kørsel til fare for andre i tilfælde, hvor synderen har kørt i en lånt bil.

Foruden konfiskation af bilen uanset ejerforhold er definitionen af vanvidskørsel også udvidet. Derfor frakendes man i dag også kørekortet ubetinget tre år, hvis man kører det dobbelte af den tilladte hastighed med over 100 km/t eller kører 200 km/t eller derover.

- Formålet er selvsagt at afskrække folk fra at køre alt for stærkt, og der har allerede været talrige eksempler om konfiskerede biler i medierne – især på grund af fart – så lad os håbe, det virker præventivt, siger Peter Munch Larsen, der opfordrer selv fornuftige bilister til at udvise skærpet opmærksom ved vejarbejde på motorvejene og ved skiftet mellem landevej og by.

- De færreste vil nok mene, de er i målgruppen for de nye regler. Men kører man på motorvejen en sen nattetime med 101 kilometer i timen og uforvarende overser et skiltet vejarbejde med nedsat hastighed til 50 kilometer i timen, så klapper fælden. Og det er ingen formildende omstændighed, at vejarbejderne var gået hjem for natten. Det samme gælder, hvis man kører 101 kilometer i timen på en landevej, som skifter til en byzone, hvor man kun må køre 50, siger han.

Virksomheder begrænser brugsretten til fri bil

Flere af landets firmabilister mærker nu de afledte konsekvenser af de nye regler om vanvidskørsel. Knapt 100 medlemmer har den seneste måned kontaktet Business Danmark med spørgsmål til de nye regler eller fordi deres virksomhed ønsker, at de underskriver et tillæg til deres ansættelseskontrakt om vanvidskørsel.

- Virksomhederne forsøger, at advare deres kørende sælgere om, at vanvidskørsel vil være en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, som kan udløse en opsigelse oveni erstatningsansvaret ved konfiskation og salg af firmabilen. Men disse erklæringer er i og for sig unødvendigt, da bilisten i forvejen ikke kan løbe fra sit erstatningsansvar, siger Peter Munch Larsen.

Nogle virksomheder går skridtet videre og forlanger, at ingen anden end den ansatte må køre i firmabilen – end ikke ægtefælle eller voksne børn. Det er at tage udgangspunkt i laveste fællesnævner, påpeger han.

- Det er i og for sig lovligt, men fordi nogle få ikke kan overholde færdselsreglerne, er det jo ingen grund til ubegrundet at mistænkeliggøre helt almindelige firmabilister og deres pårørende ved at indlægge begrænsninger i brugen af bilen. Det udhuler i den grad værdien af fri bil og kan for nogle betyde, at de skal ud og anskaffe sig bil nummer to, siger Peter Munch Larsen.

En plettet straffeattest kan få store konsekvenser

For en kørende sælger koster vanvidskørsel ikke bare en ubetinget frakendelse af kørekortet i tre år og  erstatningsansvar ved salg af firmabilen. Det koster typisk også det nuværende job, og gør det markant sværere at finde et nyt.

- Det er helt sagligt at opsige en kørende sælger, som ubetinget mister kørekortet. Men nu ser vi de første virksomheder bede nye og eksisterende medarbejdere skrive under på, at de ikke tidligere er straffet for vanvidskørsel. Men har man udstået sin straf og generhvervet sit kørekort efter en sådan dumhed, så skal det ikke forfølge en hele livet, siger han.

Endelig kan vanvidsbilister se frem til hårdere straffe. I stedet for en bøde er udgangspunktet 20 dages ubetinget fængsel i førstegangstilfælde for de groveste hastighedsovertrædelser og ulovlig kapkørsel. En ubetinget fængelsdom for vanvidskørsel vil fremgå af straffeattesten, så leasingselskaber og delebilsordninger kan frasortere tidligere straffede kunder.

Hvad er vanvidskørsel?

 • Hastighedsoverskridelse på over 100 pct. ved kørsel over 100 km/t
 • Kørsel med 200 km/t eller derover
 • Spirituskørsel med en promille over 2
 • Uagtsomt manddrab og legemsbeskadigelse under skærpende omstændigheder
Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

5 Kommentarer

 • Lars Petersen, Rapportér som upassende

  Hvis den ansattes søn låner bilen uden at have fået lov og bilen konfiskeres. Gælder reglerne da ? Og kan den ansatte også fyres hvis familiemedlemmer forårsager bilens konfiskation ?

 • Administrator, Rapportér som upassende

  Ja gælder også ved "lån", med mindre der er tale om egentlig tyveri. Der er blandt andet afsagt dom i en sag, hvor en kvinde fik konfiskeret sin bil, fordi hendes samlever havde kørt for stærkt i den: https://domstol.dk/glostrup/aktuelt/2021/6/to-domme-efter-nye-regler-for-vanvidskoersel/ Bh. Michael Krag-Svendsen

 • Leo Qvist, Rapportér som upassende

  Hvordan er reglerne hvis bilen / nøglerne er stjålet?

 • Administrator, Rapportér som upassende

  Morgen Leo. Hvis bilen bevisligt er stjålet, er det en anden sag. Mvh. Michael Krag-Svendsen, kommunikationschef Business Danmark

 • Jens Bossen, Rapportér som upassende

  I som organisation, burde gøre alt for at omstøde denne lov, som er det komplette vanvid. Igen har staten fundet en pengemaskine som rammer helt ved siden af. De reelle vanvidsbilister, som vi kender til, ejer intet, og de vil fortsætte med at slå folk ihjel i trafikken! Det eneste der stopper dem, er en god lang fængselsstraf. Mvh Jens

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

 • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
 • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
 • krænke privatlivets fred
 • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
 • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.