”Skær to timer af de ugentlige møder chef”

Danskerne sukker efter strammere mødestyring på jobbet. Det vil øge motivationen og styrke produktiviteten. Få tips til dit næste møde

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

De seneste mange måneder på hjemmekontoret har fået virksomheder til at skrue op for antallet af virtuelle møder. Nemt og bekvemt, når man med få klik kan mødes på Zoom, Teams eller Meet.

Men bare fordi vi kan, betyder det ikke, at vi skal mødes for enhver pris. For ifølge ny undersøgelse, YouGov har lavet for Business Danmark, deltager mere end hver femte lønmodtager ofte i møder, som hverken skaber værdi for dem selv, kunder eller kollegaer.

En tredjedel af møderne er spild af tid

Men møderne har ikke kun tendens til at være værdiløse, de er også for lange og løst strukturerede.

I snit sidder lønmodtagere, der har et job forbundet med mødeaktivitet, bænket i møder seks timer om ugen – svarende til en sjettedel af arbejdsugen. Heraf er de to timer spild af tid, siger danskerne i undersøgelsen.

- Jeg synes, det er foruroligende meget tid, der bruges på møder, som ikke skaber værdi, og det er noget ledere og virksomheder i den grad bør prioritere at forbedre. Det er både uproduktivt for virksomheden, demotiverende for de ansatte og det stjæler tid fra virksomhedens vigtigste opgave - kunderne, påpeger Martin Kildgaard Nielsen CEO i Business Danmark.

- Der er ingen tvivl om, at der mange steder er skruet op for den virtuelle mødefrekvens. Men nemhed må aldrig blive argumentet for at afvikle et møde, særligt online hvor man skal gøre sig ekstra umage for at holde deltagerne engageret bag skærmen.

Martin1_250x167.png

Han påpeger samtidig vigtigheden af, at have en mødefacilitator, der er i stand til at styre mødet, og at der udsendes en agenda, der giver deltagerne mulighed for at forberede sig.

- Mødestyring er ikke raketvidenskab. Det giver sig selv, at mødet bliver bedre, når deltagerne på forhånd ved, hvad der skal ske, kan forberede sig, byde ind og der spindes en ende sidst på mødet. Men det sker desværre langt fra altid, siger han.

Vi foretrækker fysiske møder

Undersøgelsen vidner om, at vi trods stigningen i antal onlinemøder, stadig foretrækker at mødes ansigt til ansigt. Martin Kildgaard Nielsen synes, det er en interessant iagttagelse, men understreger, at når vi vender tilbage til normale tilstande, så er det optimale at bruge det bedste fra begge verdener.

- Begge mødeformer kan noget. Vi kan for eksempel spare en masse rejsetid og skåne klimaet med onlinemøder, og den gevinst er værd at tage med, men det kræver et stramt mødeformat. Omvendt har de fysiske møder en stor styrke, når det gælder udviklingstiltag, hvor der er fokus på samarbejde og gruppedynamik.

- Når det er sagt, så er det alt andet lige de samme mekanismer, som afgør, om man lykkes med et møde – styring, agenda, deltagelse og en konklusion – og disse faktorer vil altid være vigtige, uanset om mødet foregår online eller fysisk, siger han.

5 forudsætninger for et vellykket møde

Danskerne peger på fem ting, som bidrager til gode møder:

52% savner mere styring
48% savner en klar mødeagenda
39% savner klarere beslutninger på mødet
39% savner mere inddragelse af deltagerne
13% savner en klar rollefordeling på mødet

Eksperternes konkrete råd til virtuelle møder

Jesper Bergstrøm: Sådan skaber du engagement på virtuelle møder
Virtuelle møder tvinger salget i ny retning
10 råd til virtuelle møder

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

0 Kommentarer

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

  • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
  • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
  • krænke privatlivets fred
  • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
  • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.