Sådan aftaler du et godt exit fra jobbet

Mange ansatte får tilbudt lidt bedre vilkår, hvis de forlader virksomheden efter aftale. Få 12 tips til, hvordan du kan få en endnu bedre aftale i hus

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ekstraordinært mange danskere har mistet jobbet under coronapandemien. Og selvom ordet fratrædelsesaftale måske ikke er det mest sexede i verden, så hold ud et par minutter – det kan være det hele værd.

Med en fratrædelsesaftale tilbyder virksomheder ofte deres ansatte lidt bedre vilkår end ved en almindelig opsigelse. Det er altså arbejdsgiverens chance for at sige pænt farvel efter mange års tro tjeneste.

Men selv om det lyder besnærende at takke ja, skal du tænke dig godt om, før du skriver under, påpeger Annbritt Bech Hansen, jurist i fagforeningen Business Danmark. For aftalerne er ikke altid lige så guldrandede, som de lyder.

- En fratrædelsesaftale er i modsætning til en opsigelse en gensidig aftale mellem medarbejder og arbejdsgiver. Og da en aftale er en aftale, er det afgørende, medarbejderen ikke overser noget, man fortryder bagefter, siger hun og fortsætter:

- Rigtig mange aftaler er begrænset til, at den ansatte bliver fritstillet fra jobbet i opsigelsesperioden. Det er i og for sig rigtig fint, hvis altså ikke arbejdsgiveren samtidig modregner i lønnen, hvis medarbejderen finder et nyt job i fritstillingsperioden, siger hun, og påpeger, at virksomheder på den måde kan spare løn i opsigelsesperioden, og at fritstillingen samtidig er en mulighed for at afvikle ansættelsesforholdet hurtigt og undgå eventuel dårlig stemning blandt kolleger eller kunder.

Se efter hullerne i osten

Annbritt Bech Hansen anbefaler, at man altid tager en ekspert med på råd, som kan gennemskue detaljer og mangler i aftalen. Ifølge den nyeste rekrutteringsundersøgelse fra Ballisager mener 44 pct. af danskerne ikke, at deres seneste afskedigelse blev håndteret ordentligt og professionelt.

- Husk, at det første tilbud ikke altid er det bedste. Så hav is i maven og snak med en ekspert, selvom din arbejdsgiver presser på for at indgå en aftale, eller du bare gerne vil hurtigt væk fra virksomheden.

- Problemet er sjældent det, der står i selve fratrædelsesaftalen, snarere alt det, som kunne have stået der. Skriver du blindt under svarer det til, du køber et hus som beset uden at få lavet en tilstandsrapport, siger hun og nævner muligheder som straks-afregning af bonus, annullering af kunde- og konkurrenceklausuler, afregning af ferietillæg eller et økonomisk plaster på såret.

Pas på mulig dagpenge-karantæne

Det er vigtigt, at fratrædelsesaftalen fremhæver, at du er opsagt på grund af virksomhedens forhold - det kan være omstruktureringer og besparelser, fortæller Annbritt Hansen.

- Hvis det mangler i aftalen - eller der ligefrem står, I er enige om opsigelsen - så er du selvforskyldt ledig og vil få karantæne, når du senere søger om dagpenge. Det samme gælder, hvis I har aftalt, at fratrædelse sker med et forkortet opsigelsesvarsel.

- Man er ikke forpligtet til at takke ja til en fratrædelsesaftale. Men da alternativet ofte er en almindelig opsigelse, gælder det om, at få det optimale ud af situationen og få opfyldt så mange af sine ønsker, siger hun.  

12 tips til din fratrædelsesaftale

Medarbejdere og arbejdsgivere kan aftale, hvad de vil, så længe det overholder funktionær- og ferieloven. Aftalerne ser vidt forskellige ud, men den bør tage stilling til følgende:

 1. Hvad er årsagen til fratrædelsesaftalen, fx nedlæggelse af din stilling?
 2. Hvor langt er dit opsigelsesvarsel?
 3. Hvilken dato er du ikke længere ansat?
 4. Er du fritstillet fra jobbet i opsigelsesperioden?
 5. Hvordan afregner I bonus/provision - ved fratrædelsen eller senere på året?
 6. Kan arbejdsgiver modregne i din løn, hvis du får nyt job, før ansættelsesforholdets ophør?
 7. Kan du tage job hos en konkurrerende virksomhed, mens du stadig er på lønningslisten?
 8. Har du en særlig tavsheds- og loyalitetsforpligtelse?
 9. Får du en økonomisk fratrædelsesgodtgørelse?
 10. Skal du afvikle ferie, før du stopper, og udbetales dit ferietillæg?
 11. Er du frigjort af en eventuel kunde- eller konkurrenceklausul?
 12. Hvornår skal du aflevere arbejdsgivers ting, fx computer, mobil og firmabil?

Har du en lønsikring, så kontakt dit forsikringsselskab før, du indgår en fratrædelsesaftale, så du kan sikre, at aftalen ikke får betydning for din udbetaling.

Kontakt Business Danmarks jurister på 33740200, før du skriver under på en aftale om fratrædelse. Ring hellere en gang for meget end for lidt.

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

0 Kommentarer

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

 • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
 • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
 • krænke privatlivets fred
 • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
 • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.