Du kan få transport-tilskud til jobsamtaler

Flere virksomheder dropper at betale rejsen, når de indkalder kandidater langvejsfra til samtale. Men nogle kommuner giver tilskud, hvis du er ledig

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Det seneste års nedlukninger, pengeknaphed og stigende ledighed har for en stund gjort jobsøgning til arbejdsgivers marked. Sammen med udbredelsen af virtuelle møder har det smittet af på virksomhedernes vilje til at betale for rejsen, når de indkalder jobansøgere fra den anden ende af landet til samtale, fortæller juridisk konsulent i fagforeningen Business Danmark, Peter Munch Larsen.  

- Vi bliver tit spurgt, om man kan få dækket nogle af sine udgifter til transporten. For det er en stor udgift at tage turen i bil over Storebælt og køre til jobsamtale, uden nogen garanti for at få jobbet – især når man er ledige og på dagpenge. Og mange gange skal man til både første, anden og endda tredje samtale, siger han.

- Tidligere oplevede vi, at virksomhederne af sig selv betalte rejsen. Men det ser vi ikke så meget længere. Det er fuldstændig op til den enkelte virksomhed om den vil kompensere ansøgere, som rejser langt for en jobsamtale.

- Ansøgeren kan naturligvis spørge om, virksomheden dækker transporten. Men det undlader de fleste, fordi de frygter, det signalerer smålighed. Men er man på dagpenge med bopæl i Hjørring, er det altså langt og dyrt at tage til samtale i Hørsholm, siger han med henvisning til, at flere af fagforeningens medlemmer søger job, hvor de arbejder hjemmefra og kører ud til kunder i nærområdet langt fra virksomhedens hovedsæde.

Nogle kommuner giver tilskud til ledige

Ledige jobsøgere på dagpenge og kontanthjælp kan i nogle kommuner hente lidt kompensation i det lokale jobcenter. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats giver nemlig mulighed for at støtte aktiviteter, som kan hjælpe ledige i job, det kan for eksempel være transporttilskud til en jobsamtale langt væk.

- Kommunernes Landsforening har ikke overblik over, hvilke kommuner der tilbyder befordringstilskud ved jobsøgning eller hvor meget det bliver brugt. Men nogle kommuner siger, de gør det ofte, mens andre kommuner slet ikke giver tilskud, siger han.

En simpel googlesøgning afslører, at du kan søge transportstøtte til jobsamtalen i større kommuner som Aarhus og Odense, men også kommuner som Silkeborg, Svendborg og Assens giver borgerne en økonomisk håndsrækning i jagten på nyt job. Københavns Kommune skilter til gengæld ikke med tilskud, så det er nødvendigt at spørge sig for i sin egen kommune.

Læs Headhunterguiden

Reglerne er forskellige rundt om i landet

Det er den enkelte kommune, der selv fastsætter kriterierne for tilskud til jobsamtalen. Fælles for de fleste er dog, at du som ledig i 2021 kan få et tilskud svarende til statens lave kilometertakst på 1,90 kr. pr. km., hvis du kører i egen bil eller billigste offentlige transport, hvis du vælger det fremfor egen bil. Og andre kommuner godtgør kun værdien af billigste offentlige transport, uanset om du kører i egen bil eller ej.

- Andre gange er det en forudsætning, at du har mere end tre timers transport tur/retur til samtalen. At der er tale om et almindeligt job, et fleksjob eller et job med løntilskud, og at samtalen foregår i Danmark. Nogle kommuner stiller også krav om, at du skal have været ledig i mindst tre måneder, eller du skal betale de første 200 kr. i rejseudgifter selv.

- De fleste kommuner giver også tilskud, selv om du skal til flere samtaler i samme virksomhed. Så spørg endelig din kommune igen, selv om du skal til flere opfølgende samtaler, siger Peter Munch Larsen.

Få juridisk rådgivning

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

0 Kommentarer

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

  • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
  • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
  • krænke privatlivets fred
  • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
  • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.