Er du er off- eller online-syg?

Halvdelen af danskerne tjekker mobil og mails, når de er sygemeldt fra jobbet. Meld klart ud, om du er uarbejdsdygtig eller ej, lyder rådet

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Den kolde, fugtige og mørke tid med indehygge står for døren - og dermed også de bedste betingelser for at sprede den traditionelle efterårssnue og influenza.

Før Danmark lukkede ned på grund af coronaen i foråret 2020,  troppede medarbejdere ofte op på jobbet med en mindre forkølelse - med arbejdsgiverens velsignelse. Men i dag tiltrækker man sig hurtigt misbilligende blikke, hvis man hoster og nyser i offentlig transport og på jobbet - og bare antyder, at man kunne være syg. Det kan få flere til at vælge at blive hjemme.

Samtidig har pandemien ændret ved måden, vi arbejder på - arbejdsliv og fritidsliv er mere end nogensinde smeltet sammen, og det har stor indflydelse på vores tilgængelighed særligt under sygdom.

- I det lys er der behov for, at man som medarbejder er tydelig om, hvorvidt man er syg og uarbejdsdygtig eller om man bliver hjemme med lidt snue for undgå at smitte andre, men løser lette opgaver hjemmefra. Det kan rydde mange misforståelser af vejen, siger administrerende direktør i fagforeningen Business Danmark, Martin Kildgaard.

MKNtrappe.png

Ny undersøgelse gennemført af Wilke for Business Danmark viser, at mere end hver fjerde - 28 pct. - af danskerne er blevet mere tilgængelige uden for arbejdstiden i kølvandet på coronaen. Og når vi er syge, har over halvdelen af os - 52 pct. – mobilen liggende klar på hovedpuden, hvis chefen, kunder eller kolleger ringer eller skriver.

- Jeg synes, det er alarmerende høje tal. Er en medarbejder syg, skal vedkommende ikke kontaktes medmindre det er tvingende nødvendigt – eller med mindre medarbejderen selv har tilkendegivet at være tilgængelig. Altså signaleret, hvorvidt man er online eller offline.

- Den eneste der kan fortælle arbejdsgiver om graden af sygdom er en selv. Så det er vigtigt at lytte til kroppens signaler og melde klart ud til chefer og kolleger. Og husk så, at slå ”ikke til stede assistenten” til på din mail og telefonsvarer, når du er uarbejdsdygtig, slutter han.

Mange medarbejdere har også ret til fravær på barns første og eventuel anden sygedag. Fravær betyder, at du ikke er forpligtet til at stå til rådighed på jobbet, men kan vælge at gøre det, hvis du skønner, det er muligt.

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

0 Kommentarer

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

  • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
  • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
  • krænke privatlivets fred
  • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
  • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.