Lige nu kan du sikre feriepenge af din provision

Mange sælgere får fejlagtigt ikke feriepenge af deres provision. Se, hvordan du nemt sikrer næste års feriepenge uden vrøvl - fristen er 31. august

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

En principiel landsretsdom satte før sommerferien spot på en årelang praksis i bilbranchen med forkert udbetaling af feriepenge til ansatte på provision.

Det stod klart, da Østre Landsret gav to bilsælgere i førende danske bilhuse medhold i, at de som alle andre lønmodtagere har ret til fuld løn under ferie, hvor de ikke kunne optjene deres sædvanlige provision.

Den ene sælger – som i retten blev repræsenteret af Business Danmark – fik tilkendt knap 100.000 kr. plus renter for flere års manglende feriepenge, fordi sælgeren under ferier kun havde fået udbetalt sin grundløn. Et fænomen, der eksisterer i flere brancher, fortæller juridisk konsulent i Business Danmark, Marcus Bossen.

- Problemet er langtfra afgrænset til bilbranchen. Vi har tidligere set lignende fejlbehæftede provisionsaftaler i andre brancher. Det samme bekræfter de mange medlemshenvendelser vi har fået siden Østre Landsret fældede dom i feriepenge- og provisionssagen i maj, siger han.

Du kan sikre feriepengene før 1. september

Så får du som provisionslønnet mindre udbetalt under ferier, bør du gøre tre ting, påpeger Marcus Bossen.

- Allerførst skal du bruge os til at få kortlagt, om du reelt mister provision, når du holder ferie. Altså om der er et problem. Her er det vigtigt, at du tager din fagforening eller en advokat med på råd.

-Hvis du mister provision, når du holder ferie, skal du som i al grundlæggende førstehjælp standse ulykken og forhindrer, at fejlen sker igen i det kommende ferieår, siger han og uddyber:

- Det gør du ved at skrive til din arbejdsgiver inden 1. september, at du fremover ønsker at få 12 pct. i feriegodtgørelse i stedet for løn under ferie samt ferietillæg. Det giver ferieloven dig nemlig ret til. På den måde er du sikker på, at få feriegodtgørelse af al din løn, grundløn, provision samt og værdien af personalegoder som telefon og firmabil, siger han.

- Når alt det er på plads, så kan vi se på, om du også er gået glip af feriepenge bagudrettet, faktisk helt op til fire ferieår bagud. Konkret betyder det, at et krav om manglende feriepenge lige nu kan opgøres helt tilbage til 2017 efter ferielovens forældelsesregler, siger han.

Business Danmark hjælper dig med at afklare, om du kan have feriepenge af din provision til gode. Opret din sag på Business Danmark - eller kontakt Business Danmark på 33740200.

Forstå om du kan have feriepenge tilgode  - se båndet webinar

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

0 Kommentarer

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

  • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
  • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
  • krænke privatlivets fred
  • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
  • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.