Danskerne: Tiltrængt med højere dagpenge

Regeringen forslår, at loyale dagpengeforsikrede kan få 5.000 kr. ekstra de første tre måneder som ledig. Et tiltrængt løft, mener danskerne

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Hvor længe ville du kunne du opretholde din levestandard for lige over 19.000 kr. i dagpenge? Det spørgsmål har analyseinstituttet YouGov netop spurgt danskerne om på vegne af fagforeningen Business Danmark.

Hver tredje ville overskride kassekreditten allerede efter en til tre måneder. Og halvdelen af lønmodtagerne ville maksimalt kunne klare sig i seks måneder uden at skære i husholdningsbudgettet.

Regeringens reformudspil om at hæve dagpengesatsen med 5.000 kr.  de første tre måneder falder derfor et tørt sted, hvis det bliver vedtaget.

Dagpengene har de sidste mange år ikke fulgt med lønudviklingen, så mange danskere mister halvdelen eller mere af deres indkomst, hvis jobbet ryger. Et dagpengeløft vil lune, selv om det næppe er noget man bliver fed af, jeg er derfor sikker på, at mange højtlønnede fortsat vil supplere med en privat lønsikring, siger Per Møller, som repræsenterer fagforeningen Business Danmark i Min A-kasses hovedbestyrelse.

Regeringens lægger op til, at dagpengeforhøjelsen skal målrettes ledige, som har været i job i to ud af de tre seneste år og har været a-kassemedlem de seneste fire år.

- Modellen belønner medlemmer, som loyalt har betalt til en a-kasse i årevis. Det er et fair princip, mener Per Møller, der også bakker op om reformudspillets forslag om at øge fradragsretten for faglige kontingenter fra 6.000 til 7.000 kr. årligt.   

Behov for hybridmodel for nyuddannede

I jagten på finansiering af dagpengeforhøjelser for det store flertal, foreslår regeringen at forringe dagpengemuligheden for nyuddannede. Her foreslås dimittendsatsen nedsat fra 13.815 til 9.500 kr. pr. måned for ikke-forsørgere under 30 år, ligesom dagpengeperioden måske reduceres fra to til et år.

Per Møller efterlyser nytænkning, når det kommer til nyuddannede.

- Det er en meget stor nedgang. For selv om dagpengene i det nye udspil stadig er større end SU´en, så vil mange nyuddannede netto stå med færre penge mellem hænderne, fordi de skal give afkald på studiejob, studiebolig og studierabatter på for eksempel forsikring, siger han.

Han efterlyser en hybridmodel, som sikrer de nyuddannede bedre økonomisk og fastholder deres kontakt til arbejdsmarkedet.

-Hvis man sænker satsen, bør man lade de nyuddannede tjene penge op til et vist loft ved siden af dagpengene i en periode, før der er modregning, så de bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet, nemmere kan skabe sig et fuldtidsjob og oppebære en rimelig indkomst imens. For al erfaring viser, at det er netværk og erhvervserfaring, der er nøglen til fast job, siger han.

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

0 Kommentarer

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

  • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
  • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
  • krænke privatlivets fred
  • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
  • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.