Barsel: Ny aftale ligestiller mor og far

Arbejdsgivere og lønmodtagere foreslår 11 ugers øremærket barsel til mænd og til kvinder. Se, hvordan det kan påvirke dig i 2022

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er blevet enige om en ny model, som ligestiller moderen og faderen under barsel.

Forslaget går på, at der øremærkes 11 ugers barsel til både mor og far på barselsdagpenge. Derudover har begge parter yderligere 13 ugers barsel, som familien kan overføre til hinanden.

- Vi fremmer ligestillingen ved at sikre, at begge forældre får tid med deres nyfødte. Det er ingen hemmelighed, at vi gerne vil have fædre til at tage flere af ugerne med deres børn, og det bliver der god mulighed for med denne model. Samtidig øger vi fleksibiliteten under hele barslen, så familierne også har mulighed for at træffe deres egne valg, siger Pernille Knudsen, viceadministrerende direktør i DA.

- Ved at give begge forældre præcis samme rettigheder, sender vi et klart signal om, at begge forældre er vigtige. Det handler selvfølgelig også om at fremme ligestilling. Det skal ikke være en kamp, men en ret for far at holde orlov med sit barn. Samtidig styrker det kvinderne på arbejdsmarkedet, når forældrene deler orloven, siger Majbrit Berlau, næstformand i FH.

Aftalen mellem DA og FH er kommet i hus, fordi et EU-direktiv i 2022 pålægger alle lande at øremærke barsel til begge køn – minimum to måneder i alt.  

Før aftalen kan blive til virkelighed, skal gennem det implementeringsudvalg, som er nedsat af Folketinget. I årevis har øremærket barsel været en varm politisk kartoffel med venstrefløjen og Radikale som bannerfører. Men både beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og Venstres ligestillingsordfører Fatma Øktem har udtalt sig positivt om modellen over for Berlingske.

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

0 Kommentarer

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

  • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
  • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
  • krænke privatlivets fred
  • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
  • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.