Sælgere får nu deres feriepenge-provision

Mange bilsælgere er gået glip af feriepenge af deres provision i årevis. Salgskonsulenter i en række andre brancher kan meget vel være i samme båd

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

For et halvt år siden fastslog Østre Landsret i to sager, det var forkert, da to førende danske bilhuse ikke havde udbetalt feriepenge af salgsprovision til deres ansatte i årevis.

Sagerne vakte opsigt i bilbranchen og har fået en stribe medlemmer til at søge hjælp hos Business Danmark, fortæller Morten Riecks Skov, jurist i Business Danmark.

- Det er ingen hemmelighed, bilforhandlerne længe har haft svært ved at acceptere landsrettens utvetydige afgørelse. Men nu kan vi se, at sælgerne støt og roligt begynder at få deres tilgodehavende feriepenge og at bilforhandlerne justerer kontrakterne for at undgå lignende situationer i fremtiden.

- I starten var de fleste henvendelser fra bilbranchen. Men ejendomsmæglere, telesælgere og salgskonsulenter, der sælger længerevarende forbrugsgoder som køkkener og elektronik, kan meget vel også have feriepenge til gode. De står nemlig grundlæggende i samme situation, som bilsælgerne, hvor de ikke kan planlægge deres salg uden om ferien, siger han og uddyber:

- Forudsætningen for at have feriepenge af provision til gode er, at man i ferier lider et provisionstab på de dag-til-dag kunder, som kommer ind i forretningen, og man ikke har fået indirekte provision af kollegernes salg under ferien.

Sådan får du feriepenge af din provision

I den konkrete feriepengesag i Østre Landsret havde Business Danmarks medlem knapt 100.000 kr. plus renter til gode for flere års manglende udbetaling.

Er du provisionslønnet og får du mindre udbetalt under ferier, kan det være tegn på, at du også er gået glip af feriepenge, forklarer Morten Riecks Skov.

- Skridt et er at afklare, om du har mistet provision under ferier. Hvis det er tilfældet, ser vi på mulighederne for at få dit tilgodehavende, og hvordan vi fremadrettet forhindrer problemet i at opstå igen, siger han.

Før starten på et nyt ferieår 1. september kan du skrive til din arbejdsgiver, at du fremover ønsker at få 12 pct. i feriegodtgørelse i stedet for løn under ferie samt ferietillæg. På den måde er du sikker på at få feriegodtgørelse af al din løn, grundløn, provision samt og værdien af personalegoder som telefon og firmabil. Se Business Danmarks standard-provisionsaftale.

Business Danmark hjælper dig med at afklare, om du kan have feriepenge af din provision til gode. Opret din sag på Business Danmark - eller kontakt Business Danmark på 33740200.

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

0 Kommentarer

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

  • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
  • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
  • krænke privatlivets fred
  • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
  • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.