Hård opbremsning i trafikskader blandt firmabilister

Langt færre danskere kommer til skade i trafikken - takket være sikrere biler og veje samt klip i kørekortet. Det gælder også firmabilister

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

- Det bedste er at se, hvor glade folk bliver, når jeg har kunnet hjælpe dem.

Sådan siger Nina Utzon, socialrådgiver i Business Danmark gennem to årtier. Hun har hjulpet flere hundrede medlemmer, som har været involveret i en trafikulykke i arbejdstiden. Sager, hvor de berørte ofte er i limbo i årevis, som kastebold mellem forskellige myndigheder.

- Den seneste sag jeg netop har afsluttet, opstod helt tilbage i 2012. Man drømmer ikke om hvor lang tid, der kan gå med stabilisering af ens tilstand, afklaring af arbejdsevne og eventuel klage over afgørelsen, før medlemmet ved, hvor han eller hun står. Min opgave er at støtte medlemmerne gennem en svær livssituation og videre i livet, fortæller hun.

Telefonen kimer stadig ofte på Nina Utzons kontor, men nu oftere med henvendelser om stress og stadig sjældnere på grund af trafikskader.

- Da jeg startede i Business Danmark – dengang Danske Sælgere – i starten af 00´erne, stod trafikulykker for to tredjedel ud af alle nye arbejdsskader, i dag udgør de vel kun hver femte , siger Nina Utzon, som på allernærmeste hold har fulgt de fleste af Business Danmarks og Jyllands-Postens kåringer af Årets Businessbil siden 2007.

- Mazda6 vandt, da vi kårede Årets Businessbil første gang. Kåringen var, og er stadig, den eneste biltest, som også sætter fokus på, at sikkerheden og arbejdsmiljøet i firmabilen er lige så vigtig som hævesænkebordet på kontoret. Og ikke mindst hvor hverdagens brugere er juryen. Det har været en fornøjelse at se, hvor gode bilsæderne for eksempel er blevet til at forhindre piskesmæld, som jeg ellers har set rigtig mange eksempler på gennem årene.

Langt færre dræbte og tilskadekomne

Antallet af trafikdræbte toppede for præcis 50 år siden. I 1971 dødede 1.213 i trafikken på bare et år, og selv om vi i dag pendler dobbelt så mange kilometer på vejene, har under 200 i snit mistet livet årligt de seneste ti år – hvor også antallet af let tilskadekomne er halveret.

De seneste store landvindinger skyldes især sikrere biler, fokus på fart, spirituskørsel og uopmærksomhed samt klip i kørekortet – og som det nyeste skud på stammen - stramning af loven om vanvidskørsel.

- Jeg husker også, hvordan Business Danmark i 00´erne kastede sig helhjertet ind i debatten om trafiksikkerhed og bakkede op om indførslen af færdsels-klippekortet, som dengang vækkede stærke følelser, ligesom MeToo-debatten gør det i dag, siger Nina Utzon.

Men, der er stadig en ting, Nina Utzon gerne ser forbedret.

- Da jeg startede i Business Danmark for knap 20 år siden, havde kun en ud af otte fået arbejdspladsvurderet firmabilen. Det tal har ikke rykket sig ud af flækken. Derfor er jeg ekstra glad for, vi sammen med Jyllands-Posten og en fysioterapeut lykkedes med at udbrede kendskabet til den årlige Businessbil-kåring og betydningen af et godt arbejdsmiljø i bilen, slutter hun.

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

0 Kommentarer

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

  • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
  • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
  • krænke privatlivets fred
  • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
  • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.