Forstå de nye øremærkede barselsregler på 2 minutter

Planlægger du og din partner familieforøgelse næste sensommer? Så falder I - formentlig - ind under nye regler om øremærket barsel til begge forældre

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Øremærket barsel har været et af efterårets store debatemner i nyhedsmedier og på sociale medier. Debatten blev skudt i gang, fordi regeringen næste år skal implementere et EU-direktiv, der som minimum skal øremærke ni ugers barsel til hver forælder.

Nogle taler for, at det vil øge ligestillingen på arbejdsmarkedet. Mens andre har fremhævet, at øremærket orlov defacto vil betyde mindre udbetalt til familier, hvor begge forældre ikke har fuld barselsorlov med løn - og det i praksis vil forkorte den samlede barsel og øge trykket på daginstitutionerne, fordi den ene part ikke kan/vil tage sin del af orloven.

Der kan være noget om begge dele. Men nu har Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og regeringen vovet pelsen og givet hinanden håndslag på, at de til foråret stemmer nye regler om øremærket barsel gennem folketinget.

Når begge forældre er lønmodtagere

Planen er, at 2. august næste år ligestilles adgangen til barselsorlov for lønmodtager. Det betyder, at et par – hvor begge er i lønmodtagerarbejde – fortsat har mulighed for at tage 48 ugers barsel på dagpenge i alt. Dele af barslen kan familien selv disponere over, mens andre uger er øremærket til den enkelte.

 • Forældrene får i udgangspunktet 24 uger hver.
 • Heraf kan 13 uger overdrages til hinanden - skal bruges inden barnet fylder ni år.
 • Begge forældre får også hver 11 øremærkede uger, som vil gå tabt, medmindre hver forælder selv bruger dem. To af de øremærkede uger skal som i dag holdes i forbindelse med barnets fødsel. De sidste ni uger skal bruges, før barnet fyldet et år.

toforaelder.png

Hvis kun én forælder er lønmodtager

Formålet med EU-direktivet er at øge ligestillingen på arbejdsmarkedet. Derfor er kun lønmodtagere omfattet af reglerne om øremærket barsel - altså ikke selvstændige, ledige, studerende.

I praksis betyder det, at den forælder, som er lønmodtager, ikke kan overdrage sin øremærkede barsel til sin selvstændige samlever. Omvendt kan den selvstændige samlever overdrage sin barsel til sin lønmodtager-ægtefælle – på nær de to uger umiddelbart efterfødslen.

enforaelder.png

Soloforældre og LGBT+ familier

Familier med kun en forælder har ret til samme orlov som i dag – 46 uger efter fødslen. Det gælder uanset om man er lønmodtager, selvstændig, ledig eller studerende.

Derudover får soloforældre fra 2024 mulighed for at overdrage en del af orloven til et nærtstående familiemedlem, fx bedsteforældre - det er endnu ikke aftalt, hvor mange uger der kan overdrages.

soloforaelder.png

I 2024 får LGBT+ familier også mulighed for at overdrage den ikke-øremærkede barselsorlov til sociale forældre, fx forældres ægtefælle, samlever eller kendt donor.

Se Q&A om de nye regler

 

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

6 Kommentarer

 • Dennis Nylander , Rapportér som upassende

  Er de 9 uger øremærket barsel til far også øremærket, hvis man tager en uddannelse via revalidering? Eller er man så ikke omfattet af de nye barselsregler.

 • Administrator, Rapportér som upassende

  Hej Dennis. Øremærket barsel gælder kun lønmodtagere - ikke studerende. De bedste hilsner Michael Krag-Svendsen, kommunikationschef Business Danmark

 • Mathilde Bøtker, Rapportér som upassende

  Forståes man som lønmodtager, hvis man er i en lønnet praktisk som pædagog? Det er jo kun elevløn man får.

 • Administrator, Rapportér som upassende

  Hej Mathilde. I lønnet praktik er du lønmodtager, men hør din a-kasse om du er berettiget til dagpenge. Bh. Michael Krag-Svendsen, kommunikationschef Business Danmark

 • Ninna Andersen, Rapportér som upassende

  Hvad hvis den ene forældre (i dette tilfælde faderen) er både selvstændig og lønmodtager

 • Administrator, Rapportér som upassende

  Hej Ninna. Så vidt jeg ved, er det ikke afklaret. Men formoder det vil være muligt at ansøge om at overføre de ni øremærkede uger, ligesom alle andre selvstændige. Myndighederne vil herefter tage stilling til, om betingelserne for overførsel er opfyldt eller ej. Bedste hilsner Michael Krag-Svendsen, kommunikationschef Business Danmark

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

 • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
 • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
 • krænke privatlivets fred
 • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
 • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.