Fond betaler også din videreuddannelse i 2022

Du kan allerede nu søge om 10.000 kr. til en række salgs-, ledelses- og marketingfag på et erhvervsakademi næste år

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Fra 2018-2021 har Omstillingsfonden uddelt en kvart milliard uddannelseskroner til lønmodtagere, som endnu ikke har afsluttet en hel videregående uddannelse.

Det har fået mange til at tage et akademi- eller diplomfag – især inden for ledelse og det merkantile område.

Nu er regeringen og arbejdsparter blevet enige om at hælde yderligere 67,5 mio. kroner i Omstillingsfonden, så du i 2022 også kan søge om 10.000 kr. til et videreuddannelsesfag.

Formanden for Business Danmarks beskæftigelsespolitiske udvalg, Henrik Høj Jørgensen, opfordrer til hurtigst muligt at bestille næste års uddannelse med støtte.

- Støtten til videreuddannelse på akademi- og diplomfag uddeles efter ”først til mølle” princippet. I år nåede alle ikke at få, før kassen var tom. Så det er med at være tidligt ude, hvis man vil sikre sig gratis videreuddannelse, siger han og fremhæver, at man kan søge støtte til fag, tre måneder før holdstart.

Henrikhoej21.png

Business Danmark samarbejder med en række erhvervsakademier, hvor uddannelserne inden for salg, marketing og ledelse er inspireret af Danmarks største salgsforskningsprojekt Morgendagens Salg.

Du kan få støtte, hvis

  1. Du er lønmodtager i arbejde – dog ikke selvstændig
  2. Du endnu ikke har afsluttet en hel kort videregående uddannelse

Sådan søger du

  1. Find et relevant akademieller diplomfag  
  2. Kontakt et erhvervsakademi – spørg om der er plads på holdet og om du kan få støtte
  3. Du kan tilmelde dig med støtte tre måneder før uddannelsesstart
Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

0 Kommentarer

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

  • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
  • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
  • krænke privatlivets fred
  • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
  • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.