Nyuddannede er sultne efter første job

Hver tredje nyuddannede mener, at COVID-19 har gjort det sværere at få gang i karrieren. Mange vil gå langt for at få det første job

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Danske studerende bliver i medierne ofte beskyldt for at være forkælede og kræsne, fordi de angiveligt nægter at tage job, der ikke passer præcis med det, de er uddannet til.

Men ny stor undersøgelse lavet af YouGov for Business Danmark maner den myte i jorden. For ifølge de unge er et job klart bedre end intet job.

Faktisk er hele to tredjedele af de nyuddannede klar til at tage et job, der ligger uden for det, de har netop har brugt år at uddanne sig til - og hver femte er klar til dette allerede dagen efter, at de står klar med eksamensbeviset i hånden.

- Det synes jeg er en meget positiv tendens, men jeg tror også, at de fleste studerende i dag er klar over, at de skal høste noget erfaring og arbejde sig henimod et godt job inden for det, de er uddannet til. Særligt oplever vi, at mange studerende finder det relevant at kaste sig over fag som salg eller kundeservice, og gerne inden for den branche de ønsker at arbejde i fremadrettet. Det er yderst positivt, for det er netop en erfaring, som kan vise sig meget værdifuld senere, fortæller Jonathan Storm Krebs, chef for afdelingen Karrierestart i Business Danmark, som ruster studerende til jobmarkedet.

Dimittendledighed er et tilbagevendende problem, der altså ikke ligefrem er blevet mindre aktuelt i kølvandet på COVID-19-pandemien. Mange virksomheder har skåret ind til benet og vil fortsætte med det i takt med, at regeringens hjælpepakker rinder ud. Samtidig vil de formodentligt satse på det mere sikre og være tilbageholdne i forhold til at ansætte nyuddannede med begrænset erfaring – hvilket yderligere forringer mulighederne for mange nyuddannede.

Mere end en tredjedel af landets nyuddannede mener da også, at COVID-19-krisen har forringet deres chancer for at komme hurtigt i job.

Husk at få ret til dagpenge

Undersøgelsen fastslår også, at mere end to tredjedele af de nyuddannede mangler kendskab til dagpengereglerne, og det er bekymrende, mener Jonathan Storm Krebs.

- Vi gør ellers en stor indsats på uddannelsesinstitutionerne for at informere studerende om dagpengeretten - men det er meget forståeligt ikke deres helt store bevågenhed under studietiden. Det vigtigste er, at studerende kender til 14-dagesreglen, der betyder, at de senest 14 dage efter sidste eksamen skal melde sig ind i en a-kasse - for hvis de glemmer det, vil der gå op til et år, før man har optjent sin dagpengeret, forklarer han.

Siden midt marts er ledigheden steget med 40.000. I Dansk Arbejdsgiverforening mener man, at en af grundene er, at der er flere job, som de ledige ikke vil søge, fordi de er overkvalificerede.

Der er ingen tvivl om, at én faktor er, at nogle højtuddannede ledige ikke gider tage for eksempel ufaglærte job, siger Erik Simonsen, der er underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening til finans.dk.

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

0 Kommentarer

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

  • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
  • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
  • krænke privatlivets fred
  • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
  • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.