Ny værktøjskasse til salgslederen

Forskningsprojekt Morgendagens Salg står fadder til ny unik lederuddannelse, som ruster dig til at tackle salgets største udfordringer og skabe vækst

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Vil du gerne blive op til tre-fire gange bedre til nysalg, mersalg og fastholdelse af dit salg?

Det er faktisk muligt, lyder konklusionen fra Danmarks største forskningsprojektet, Morgendagens Salg, som har afdækket de største salgsudfordringer i danske B2B-virksomheder - og formuleret syv modsvar på, hvordan man som salgsleder overvinder dem og skaber vækst.

Nu har Erhvervsakademiet IBA med afsæt i Morgendagens Salg skræddersyet en efteruddannelse til salgsledere og andre med en salgsleder gemt i maven. Uddannelsen er den første af sin art inden for salgsledelse og er på akademiniveau.

- Jeg er afsindig stolt af, at outputtet fra vores forskningsprojekt har været med til at skabe en anerkendt efteruddannelse, der ovenikøbet giver 10 ECTS-point. Konklusionen i vores projekt var dels, at fremtidens salg skal fokusere på syv udvalgte dyder, som kan sikre vækst til virksomhedernes bundlinje, og dels at salg skulle ind på uddannelsesinstitutionerne, ligesom HR, marketing, it og andre fagområder er det i dag. Og det er nu lykkedes, fortæller Jens Neustrup Simonsen, landsformand i Business Danmark og henviser til at forskningsprojektets - som laves sammen med DI Handel, CBS og Customer Agency, konklusioner tidligere på året også har inspireret til den nye HD2 i Salg og Marketing på CBS.

Han understreger samtidig, at netop salgsledelse udgør en stor del af nerven i enhver virksomhed i dag.

- En de syv dyder i rapporten er, at man skal tillægge salgsledelsen en større betydning i fremtiden, så timingen for uddannelsen er ideel. Salgslederen har i dag en uhyre vigtig funktion, og hans eller hendes evne til at performe, planlægge og ikke mindst sammensætte det rigtige team er altafgørende for, om en virksomhed kan forløse sit potentiale.

- I dag er de fleste markeder 100 procent transparente, og det stiller store individuelle krav til sælgeren og ikke mindst til salgslederen i forhold til at have fokus på kundeoplevelsen, og det er nogle af de værktøjer, man tilegner sig gennem dette uddannelsesforløb, forklarer han.

Salgsledelse i forandring

Jens Lassen underviser i faget salgsledelse på Erhvervsakademiet IBA og på customer og development uddannelsen, som er en salgsuddannelse, der også udbydes i samarbejde mellem Erhvervsakademiet IBA og Business Danmark. Han mener, det er altafgørende, at man som sælger har fokus på uddannelse og på hele tiden at udvikle sig.

- Jeg anbefaler ofte, at sælgere tager en uddannelse for på den måde bedre at kunne agere som en vigtig sparringspartner for virksomheden. Jeg er klar over, at mange sælgere umiddelbart tænker, at de ikke behøver en uddannelse, fordi de allerede har været i faget i mange år - men det handler i høj grad om, at man skal lære at være sælger og leder i en ny og foranderlig verden.

- Verden ændrer sig med hastige skridt lige nu, og det gælder ikke mindst inden for salgsfaget, som Morgendagens Salg også konkluderer. Og med det i mente er det jo et kæmpe aktiv, der nu findes en uddannelse målrettet salgsledere og udformet med afsæt i netop det projekt, forklarer han.

Læring til både sælgere og ledere

Jens Lassen underviser lige nu i faget strategisk salg, og han glæder sig i den grad til også at skulle undervise i faget salgsledelse, som har en ny og spændende tilgang til faget.

- God ledelse er et væsentligt element inden for salg, og derfor er der især to meget vigtige områder, vi går i dybden med i løbet af de seks undervisningsdage, uddannelsen varer. Det ene er, hvordan man som leder skaber resultater gennem andre, og det andet er, hvordan man bedst muligt sælger sine varer via en forhandler. Og særlig sidstnævnte område er nyt, da man mig bekendt ikke møder den tilgang på andre uddannelser, forklarer Jens Lassen.

Som underviser på begge uddannelser understreger Jens Lassen, at det vigtigt, at man, inden man kaster sig ud i enten den ene eller anden uddannelse, har reflekteret over, hvad man gerne vil arbejde med fremadrettet.

- De profiler, der gerne vil søge ind på customer og development uddannelsen, som strækker sig over en periode på halvandet år, og som giver 30 ECTS-point, er ikke nødvendigvis sælgere, der går med en drøm om at blive leder. Det er ofte dygtige KAM-folk, som allerede har en masse værktøj med i bagagen, men som derudover gerne vil binde deres hverdag som sælgere op omkring noget teori, forklarer han.

- De sælgere, vi forventer søger ind på den nye salgsledelsesuddannelse, har derimod typisk et ønske om at blive ledere og om at performe endnu bedre igennem en potentiel forhandler, forklarer Jens Lassen.

Tilmeld ny salgsleder-uddannelse


Læs om Morgendagens Salg

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

0 Kommentarer

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

  • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
  • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
  • krænke privatlivets fred
  • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
  • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.