Lad firmabilister drive grøn omstilling

Hvordan får vi en grønnere bilpark? Det kommer "elbilskommissionen" med sit bud på i dag. Her er ønsket fra firmabilfolket

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Nu kommer det længe ventede kommissionsforlag om, hvordan vi mindsker CO2-aftrykket fra den danske bilpark – uden det dræner statskassen for rundt regnet 50 milliarder kroner, som bilejerne hvert år betaler i registreringsafgift, grøn ejerafgift og brændstofafgifter.

Læs mere om kommissionens udspil på TV2

Vi skal gøre noget ved klimaudfordringen. Det er indiskutabelt. Og naturligvis skal de danske bilafgifter indrettes, så vi får incitamenter til at køre så grønt som muligt.

Efter mange års snak om hybrid- og elbiler er det nu tid til handling. For det er fortsat benzin- og dieselbiler, som fylder på vejene. Under 2 procent udgør hybrid- og elbiler af den samlede danske bilpark, og kigger vi i retning af firmabilister er procentdelen dobbelt så høj, men sølle 4 procent.

Og hvorfor er tallene ikke højere, fristes man til at spørge? Svaret er indlysende. For trods den positive signalværdi er der fortsat barrierer, ligesom der mangler incitamenter, til at skifte benzin- dieselbilen ud med en enten el eller hybrid.

Gør det grønne valg attraktivt og nemt

Skal man køre hybridfirmabil eller ikke mindst elbil, er der rigtig mange parametre man skal tage højde for – hvordan skal jeg få den opladet min firmabil på min egen matrikel, på min arbejdsplads, eller når at jeg er ude at besøge kunder og samarbejdspartnere? Og så er der lige omkostningerne, som springer i øjnene, og som på en eller anden måde ikke giver synderlig mening i en grøn omstillingsproces. Jo tak, der er en i år en skattemæssig gevinst ved at vælge en grøn løsning, men lige nu virker det som at hoppe ud på det dybe vand uden redningsvest, for den skattemæssige gevinst udløber nemlig med året udgang - og firmabilfolket leaser typisk firmabil tre år af gangen.

Men tænk nu hvis vi gjorde det fordelagtigt for firmabilister at køre el-/hybridbil. Tænk hvis vi forlængede den skattemæssige gevinst? Tænk hvis staten tilbød nogle særligt gunstige vilkår eller fradrag, hvis man etablerede en ladestation derhjemme eller for virksomhederne, hvis de etablerede sådanne lade-stationer – først der ville den grønne omstillingsbølge begynde at rulle. Ligesom vi så det, da man i sin tid indførte håndværkerfradraget.

Bemærk, at der lige nu kører cirka 90.000 firmabiler på de danske landeveje, at firmabiler i gennemsnit udskiftes hver tredje år, hvorefter de så bliver handlet privat.

Tænk hvis man kunne få snebolden til at rulle og skabe gunstige vilkår for firmabilsejere - vupti i løbet af en kort årrække, vi ville så opleve en markant stigning i antallet af grønne biler – der vil komme alle til gode.

Indlægget fornyligt bragt i en versioneret udgave i Børsen.

Lars Bundgaard, formand for trafik- og vejpolitisk udvalg,  Busienss Danmark

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

0 Kommentarer

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

  • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
  • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
  • krænke privatlivets fred
  • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
  • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.