Fortæl chefen, hvis du rejser udenlands

Skal du rejse steder hen, som Udenrigsministeriet fraråder? Så bør du vende det med din arbejdsgiver. Den 27. juni åbnes for rejser til flere EU-lande

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Der kan være stor forskel på, hvordan danske virksomheders håndterer det, hvis medarbejderne rejser til lande, som frarådes af myndighederne. Ifølge finans.dk må ansatte i Danske Bank møde op uden at have været i karantæne, mens man hos Velux skal holde egenbetalt ferie.

Udenrigsministeriet fraråder lige nu unødvendige rejser til alle andre lande end Norge, Tyskland og Island. Men 27. juni åbner ministeriet op for rejser til flere lande i EU, Schengenområdet og Storbritanien under bestemte konditioner, så følg nøje rejsevejledningerne. Lande markeret med orange i rejsevejledningen betyder, at ministeriet opfordrer dig til at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomsten fra .

Du gør klogt i at afstemme forventninger med din nærmeste leder, hvis du alligevel drager ud på de vilde våger, anbefaler leder af Juridisk Service i Business Danmark, Frank Kanlund.

- Det er ikke ulovligt at tage af sted, men har du opholdt dig i et land med høj risiko for corona, så risikerer du også, at din arbejdsgiver af hensyn til de øvrige medarbejdere sundhed beder dig blive hjemme i op til 14 dage efter hjemkomsten, eventuelt for egen regning, hvis du ikke kan arbejde hjemmefra, siger han.

- Du har ikke pligt til at fortælle din arbejdsgiver, hvor du tager hen. Men vi anbefaler, du tager dialogen med din leder og følger din virksomheds retningslinjer og Udenrigsministeriets rejsevejledninger, så du ikke udsætter dine kolleger for unødvendige risici og din arbejdsgiver kan tage de nødvendige forholdsregler.

Skulle du blive forhindret i at møde på arbejde efter ferien, fx på grund af karantæne ved udbrud af corona, så kan det også blive for egen regning. Ligesom det kan føre til en advarsel eller det, der er værre.

- De fleste arbejdsgivere vil formentlig være forstående og forsøge at finde en løsning – måske du kan udføre nogle opgaver digitalt på distancen. Men da det i sidste ende er dit ansvar, du kan komme hjem og udføre dit arbejde, så kan arbejdsgiveren godt trække dig i løn, hvis du ikke er syg, siger han.

Del på:
Facebook
Twitter
LinkedIn

0 Kommentarer

Retningslinjer for businessdanmark.dk/InBusiness

Eksterne redaktionelle bidrag (tekst + illustration) må ikke:

  • overtræde dansk lovgivning og/eller opfordre til kriminalitet
  • krænke, true eller forfølge personer eller grupper af personer
  • krænke privatlivets fred
  • linke til/markedsføre hjemmesider, der opfordrer til kriminalitet, krænker, truer eller forfølger personer eller grupper af personer
  • linke til/markedsføre kommercielle hjemmesider, konkrete produkter, firmaer eller salgsmaterialer.

Kommentarer til artikler på businessdanmark.dk/InBusiness skal relatere sig til indholdet, og krænkende/truende sprog tillades ikke.

Kommentarerne bliver offentlig tilgængelige og kan fremsøges via en søgemaskine, så undgå personfølsomme oplysninger.

Alt, der strider mod disse regler, slettes uden varsel.